Home

Achtergrond 168 x bekeken

Kamer: haal slot van veehouderij

Het CDA pleit voor een noodwet om snel duidelijk­heid te bieden over de milieure­gels voor veehouderijen en ande­re bedrijven nabij beschermde na­tuurgebieden.

Duizenden agrari­sche ondernemingen zouden op slot staan en daar moet een einde aan worden gemaakt, stelt Ger Koopmans van die partij. Onlangs bepaalde de Raad van State dat twee Brabantse veehou­derijen in de buurt van Natura 2000-gebieden niet mogen uitbrei­den, omdat hun milieuvergunnin­gen zijn gebaseerd op verouderde gegevens. LTO en verschillende provincies hebben hierover de noodklok geluid.Vlak voor een spoeddebat over deze kwestie, gisteravond, stuur­de landbouwminister Gerda Ver­burg een brief aan de Kamer. Daarin stelt zij dat de uitspraak geen consequenties heeft voor be­staande agrarische bedrijven.On­zin, vinden CDA, VVD en SGP.

”Dit heeft vergaande gevolgen”, stelt Kamerlid Ger Koopmans (CDA). ”Zelfs bedrijven die inves­teren in milieuverbeteringen, kunnen niet verder.” Volgens Koopmans zijn de problemen ont­staan door onduidelijke definities in de regelgeving; hij pleit daarom voor een noodwet.De VVD wil af van de algemene vergunningplicht voor bestaand gebruik. Volgens die partij schrijft Europa dat ook niet voor.

SGP’er Bas van der Vlies zegt geschrokken te zijn van de non­chalante reactie van Verburg: ”Hebben de verontruste provin­cies het verkeerd of heeft de mi­nister oogkleppen op?” Volgens de PvdD komt de onduidelijkheid uit de ’trukendoos’ van het CDA.Bij het ter perse gaan van deze krant moest het debat nog begin­nen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.