Home

Achtergrond

Ingrijpende wijziging BTW-systeem voor plaats van dienst in aantocht

Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel op het gebied van het btw-pakket naar de Tweede Kamer gezonden.

Het is een omvangrijk pakket, dat grote wijzigingen zal meebrengen in de manier waarop grensoverschrijdende diensten vanaf 1 januari 2010 met btw moeten worden belast. Het gaat om EU-regelgeving die in alle EU-lidstaten per 1 januari 2010 moet zijn ingevoerd.

Belangrijkste wijzigingen
De wijzigingen vallen in drie onderdelen uiteen:
1. nieuwe regels die bepalen waar en wanneer een dienst wordt verricht en belast;
2. een nieuwe manier om buitenlandse btw terug te vragen;
3. nieuwe verplichtingen in de rapportage van diensten.

Nieuwe ‘hoofdregel’ voor diensten per 2010
Onder de nieuwe regels die per 1 januari 2010 van kracht worden, verandert de ‘hoofdregel’ voor diensten tussen ondernemers (B2B-diensten): als deze diensten worden verricht aan een btw-ondernemer die in een ander EU-land is gevestigd, zijn deze diensten belast in het land van de afnemer. Voorheen waren deze diensten belast in het land waar de dienstverrichter was gevestigd. Verder wijzigt nog een aantal specifieke regels voor het bepalen van de plaats van dienst.

Moment van belastbaarheid
Een andere wijziging geldt voor diensten waarover de ontvanger van de dienst btw is verschuldigd op basis van de zogenoemde ‘verleggingsregeling’. Voor deze diensten wordt de btw per 1 januari 2010 verschuldigd in het tijdvak van het moment waarop de dienst wordt verricht, en niet langer in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt.

Wijzigingen in de teruggaaf van buitenlandse btw
Ondernemers kunnen vanaf 2010 de buitenlandse btw die ze betalen aan in andere EU-lidstaten gevestigde ondernemers digitaal terugvorderen. Op dit moment gebeurt dat via de Achtste Richtlijn teruggaaf procedures, waarbij alle papieren documenten rechtstreeks aan de buitenlandse fiscus moeten worden verzonden. Het verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw door Nederlandse ondernemers wordt vanaf 2010 digitaal ingediend bij de Nederlandse fiscus. Ook nieuw is dat bij te late beslissingen rente moet worden vergoed aan de ondernemer die om teruggaaf van btw heeft verzocht.

Listing van diensten
Behalve vereenvoudigingen brengt het btw-pakket ook additionele administratieve verplichtingen met zich. Vanaf 2010 dient iedere EU-ondernemer die diensten verricht aan ondernemers in andere lidstaten waarbij de plaats van dienst in het land van de afnemer ligt, periodiek een lijst in te leveren. Nu is dit al verplicht voor intracommunautaire leveringen van goederen.Wat te doen?
De wijzigingen van de btw-regels zijn zeer ingrijpend en van groot belang voor alle ondernemers die met grensoverschrijdende dienstverrichtingen te maken hebben, zowel voor dienstverrichters als voor afnemers. Administratie-systemen zullen bijvoorbeeld moeten worden aangepast, maar ook de manier waarop teruggaafverzoeken moeten worden ingericht wijzigt ingrijpend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.