Home

Achtergrond 154 x bekeken

'Hectarepremie is einde clustering tuinbouw'

Invoering van een Europese hectarepremie in plaats van een GMO-stelsel zal de be­staande samenwerking in groente en fruit teniet doen.

Die vrees heeft DPA, de koepel voor afzet­organisaties. DPA zegt na 2013 ook te willen vast te houden aan het bestaande marktordeningsstelsel. De orga­nisatie had het nieuwe gemeen­schappelijke landbouwbeleid (GLB) gekozen als thema op de jaarvergadering. De afzetorgani­saties willen het signaal laten ho­ren in een vroegtijdig stadium.

”In verschillende organen wordt nu overlegd en standpun­ten bepaald. We willen voorko­men dat we straks niet gehoord worden”, zegt DPA-directeur Hans van Es. De afzetorganisaties vrezen dat ze een instrument kwijtraken om de keten in te rich­ten of telers te binden.Van Es is zelf voorzitter van de groente- en fruitcommissie van de Europese belangenorganisatie Copa Cogeca. ”Ik merk dat meer landen willen vasthouden aan het bestaande stelsel.”

Volgens Van Es is het GMO-stel­sel gericht op het verkrijgen van samenwerking en clustering en duurzaamheid. Door over te stap­pen op een hectarepremie zou dit overboord gezet worden. ”Als er geen randvoorwaarden zijn voor samenwerken, wordt het weer los zand. GMO heeft een ketengerich­te samenwerking opgeleverd.”

Ook zal een hectarepremie on­gunstig uitpakken voor Neder­landse glastuinders die veel pro­duct telen op weinig grond. ”In sommige landen kennen ze deze vorm van telen helemaal niet.”Vanuit onderhandeling in de wereldhandelsorganisatie WTO is er druk de productsteun stop te zetten. Hectaresteun is een vorm van inkomenssteun voor grond­bezitters, stelt Van Es.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.