Home

Achtergrond 265 x bekeken 7 reacties

Heb leverancier lief, betaal eerlijke prijs

Supermarkten spelen leveranciers tegen elkaar uit en willen niet meebetalen aan extra eisen voor voedselproductie. Als dat verandert, verbeteren de omgangsvormen in de voedselketen, meent NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg.

In het Agrarisch Dagblad van 31 maart riep CBL’s directeur consumentenzaken Marc Jansen op tot betere sociale omgangsvormen in de voedselketen. Ik ben het roerend met hem eens, alleen constateer ik dat zijn beeld van deze omgangsvormen verschilt van het mijne. Uit zijn verhaal begrijp ik dat de boeren vooral niet moeten zeuren richting de supermarkten om zo hun onmacht te verbloemen. Als uitsmijter legt hij ook nog een relatie met landbouwsubsidies en de grootschaligheid van onze productie, alsof dat ook maar iets met de kern van discussie te maken heeft.

Onder sociale omgangsvormen versta ik dat je een eerlijke prijs betaalt voor een product en niet dat je al je (internationale) leveranciers maar tegen elkaar aan het uitspelen bent. Want dat is waar de supermarkten sterk in zijn; jezelf niet committeren aan één leverancier, want dat maakt je afhankelijk. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat men inzet op de huismerken.

Het is volgens mij nog steeds zo dat de grootste marge gemaakt wordt op de agrarische versproducten. Het is voor individuele producenten steeds moeilijker om in de wereld van de steeds groter wordende marktpartijen, zowel aan de verwerkende als ook aan de verkopende kant, een weerwoord te bieden.

Ook is er een trend dat deze grotere partijen nadrukkelijker een maatschappelijke rol op zich nemen als het gaat over eisen aan de productie, terwijl men er niet extra voor wil betalen. Dan heb ik precies het conflicterende belang te pakken: hoe zorgen we ervoor dat extra eisen van burgers/consumenten eerlijk doorvertaald worden naar de producent? Het is knap, maar ook volstrekt belachelijk voor hoe weinig geld de supermarkten hoogwaardig voedsel aanbieden.

Dus de oproep van Jansen om te luisteren naar de consumenten en hen de beste producten aan te bieden en de conflicten achter de schermen op te lossen, vind ik pas op zijn plaats als de partijen inzien dat we niet zonder elkaar kunnen en dat dus de marges eerlijker verdeeld dienen te worden. Anders is de oproep tot socialere omgangsvormen een loze kreet.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gerbrand Rustenburg

  Wat mij hogelijk verbaast is dat u, uw gram zich niet richt op winkelketens. De prijzen van melkproducten zijn in 2007/2008 enorm verhoogd, maar sindsdien niet meer verlaagd. De winkelketens zijn de winners in de keten. Bovendien is er geen of nauwelijks concurrentie tussen de ketens, zeker niet m.b.t. melkproducten. Er is geen of nauwelijks marktwerking. De consument wordt ook niet door de sector actief bewerkt door DDB, LTO, Productschap en overheid. Hij heeft geen idee van prijzen in de keten, geen idee hoe goed melk wel is voor botten. Promotie in de EU en prijsverlaging in de winkelketens doet het volume enkele procenten stijgen en dat is een hele plas. Stimuleer consumenten om winkelketens te 'contacten' over de te hoge prijzen. Maak actieve communities op websites. De gebaande wegen bewandelen levert niets meer op. Boeren zijn te aardig, de bestaande instituties, zoals LTO, Productschap e.d., hebben geen echt gezag meer. Hun reacties zijn te voorspelbaar. Boeren zijn notabene de 'baas' van de cooperaties, maar de te ontvangen melkprijs wordt boeren opgelegd. Differentiaties in melkprijs voor het deel dat in Nederland of de EU blijft kan best hoger liggen dan voor het deel van de melk dat buiten de EU wordt verkocht. De 'inteelt' in de agrarische organisaties oftewel het gebrek aan het bewandelen van nieuwe wegen, baart mij zorgen. Het is daarom ook logisch dat de agrarische sector 'kop van jut' is

 • no-profile-image

  Veehouder

  Wyno, ik ben het helemaal met jou eens. Maar de macht ligt blijkbaar niet bij de varkenshouder. Dit is niets nieuws, dit is in alle voedselketens het zelfde. De macht van de supers zijn groot! Maar er zijn veel meer boeren dan supers. De vraag is, wanneer komt er eenheid onder de boeren om die macht die ze hebben, ook gaan gebruiken! Daar is eenheid voor nodig!!!! Als men stelt dat de kostprijs gehaalt moet worden voor het geproduceerde product en met houd voet bij stuk, is dit dan haalbaar? Onze cooperaties zijn wel groot, maar of de boer er gelukkig mee is, blijkt niet uit wat er betaald wordt voor de producten. De boer heeft te weinig vat op hun eigen cooperaties, dit op een enkele na. De boerenvakbonden proberen dit te veranderen, dus weer meer zeggen schap bij de boer. Als er maar veel mee doen kan het veranderen, als dit niet gebeurd, sterven de boeren uit en zeker in Nederland met de hoge grondkosten.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hoi Melkveehouder, no bad feelings, mijn kritiek gaat vooral aan Schenk en als ik jou als ondernemer inschat moet jij je toch ook wel beschaamd voelen als een van de kopstukken van LTO veehouderij zich als bedelaar ontpopt. Als jij vind dat ik loop te schoppen heb je lange tenen. Reality bites.

 • no-profile-image

  Ondernemer uit Twente

  Wyno heeft helemaal gelijk...... maar wij moeten als boeren en tuinders veel meer aandacht vragen voor onze (belangrijke) rol bij de voedselproductie. Dan weet de consument beter waar het voedsel vandaan komt. Dan kunnen we ook beter vechten voor een rechtmatig deel van de opbrengst.
  TIP: Kijk eens op www.voedselprijzen.be

 • no-profile-image

  Jan van V

  Wyno schrijft het exact zoals het is! Maar hoe is het op te lossen. Ik ben bang dat LTO de centrale spil is in dit machtspel. Zij hebben de laatste jaren zich verzekerd van stevige posities, met medewerking van de ministeries LNV en VROM. Die gedachte is inmiddels in NL wel gemeengoed. En zolang de boeren dat pikken, zal er niets veranderen. De belangen van LTO zijn te ver van de primaire sector af komen staan. Neem een ZLTO, met belangenverstrengeling ten top door VION! De sectorbonden hebben wat dat betreft maar één belang, dat van henzelf. Naar mijn idee kunnen we langs de NMV, NVV, NPV en NAV meer bereiken. Maar ja, degene die wat hoger in de LTO ladder zitten bestrijden dat natuurlijk ten stelligste. Maar afin, uiteindelijk moet iedere boer zichzelf de vraag stellen wat LTO voor hem of haar bereikt heeft de afgelopen jaren..............

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Toen vorig jaar in Duitsland de melkveehouders actie voerden door melkblokkades en de fabrieksdirecties naar de rechter stapten kregen de melkleveranciers van de rechter ongelijk en een verder actieverbod. Het oordeel van de rechter was dat de boeren op deze manier aan kartelvorming deden. Mag ik effe een teiltje!!!!!!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Precies Paul, daarom snap ik ook niet dat je op andere topics onbehouwen op de melkveehouders ligt af te geven. Je snapt het verdraaid goed maar toch blijf je schoppen. Voor de gefrustreerde (echte?) ondernemers bestaan ook praatgroepjes.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.