Home

Achtergrond 221 x bekeken

Groeiplannen nemen af bij bloembollentelers

Bloembollentelers hebben voor de komende drie jaar aanzienlijk minder groeiplannen dan in de afgelopen jaren.

Het percentage bedrijven dat wil stoppen, daalt licht. De meeste telers willen niets veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van marketingbureau AgriDirect. Telers worden jaarlijks door AgriDirect ondervraagd over veranderingen op het bedrijf.

Uit de ondervraging blijkt dat zowel bij de totale groep bloembollentelers als bij telers van minimaal 15 hectare in 2008 duidelijk een daling waarneembaar is van de groeiplannen. Met groeiplannen wordt de belangstelling voor uitbreiding en het laten opvolgen van het bedrijf bedoeld.

De grootste groep (80,2 procent; 69 procent in 2007) geeft te kennen de situatie te willen laten als hij is. Bij de groep bedrijven van minstens 15 hectare bloembollen is dit 83,3 procent in 2008, terwijl dit nog 68,1 procent bedroeg in 2007.

Bedrijfsopvolging

De interesse in bedrijfsopvolging is bij bloembollenbedrijven in het algemeen stabiel, zo blijkt uit de respons. Zowel in 2006 en 2007 als in 2008 blijkt dat bij 35 tot 40 procent van de bloembollentelers een bedrijfsopvolger aanwezig was. Deze was deels al in de maatschap opgenomen.

Bij de bollentelers vanaf 15 hectare is na enkele jaren van daling in 2008 een duidelijke stijging te zien in het aantal beschikbare bedrijfsopvolgers. Dit percentage is opgelopen van 49,7 procent in 2007 naar 55,4 procent in 2008. Vorig jaar was hiervan 21,7 procent aanwezig en 33,7 procent was al deelgenoot van de maatschap. Deze gegevens zijn niet in lijn met de mindere animo voor het uitbreiden of laten opvolgen van het bloembollenbedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.