Home

Achtergrond

Gevolgen Minas-uitspraak voor mestwet onduidelijk

De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de Minas-heffingen voor de huidige mestwet zijn onduidelijk.

Dat blijkt uit een rondgang langs deskundigen. Terwijl het Instituut Agrarisch Recht zegt dat er geen invloed zal zijn, bestuderen LNV en NVV de uitspraak nog. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak over de Minas-heffin­gen van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft vol­gens Willem Bruil van het insti­tuut Agrarisch Recht geen gevol­gen voor de mestwetgeving. ”De huidige mestwetgeving is anders opgesteld dan de Minas-wetge­ving. Basis van de huidige mest­wetgeving is dat je geen mest mag gebruiken, tenzij je aan de voor­waarden voldoet. Dit was bij de Minas-wetgeving anders.” Bruil verwacht dat de uitspraak voor de heffingen die veehouders hebben gekregen in het Minas-tijdperk wel grote gevolgen zal hebben. ”Dit zal voor veel opgelegde hef­fingen betekenen dat ze ingetrok­ken moeten worden”, aldus Bruil.

De NVV heeft aan het begin van de huidige mestwetgeving in 2006 een kortgeding gevoerd over het gebruik van het bemonsteren van mest als basis voor de mestwetge­ving. De rechter in Den Haag wees het bezwaar toen af, omdat hij vond dat de mestwetgeving vol­doende was aangepast om nauw­keuriger te kunnen werken.Het ministerie van landbouw bestudeert de uitspraak nog. ”We lezen in de uitspraak dat de Hoge Raad niet het hele systeem af­keurt, maar dat hij de zaak in specifieke gevallen terugstuurt naar het Gerechtshof van Den Haag”, aldus een woordvoerder van LNV.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.