Home

Achtergrond 172 x bekeken

Geen ontpoldering Zeeland

De Hertogin Hedwi­gepolder wordt niet onder water gezet.

In plaats daarvan wil het kabinet buitendijks schor aanleg­gen om de getijdennatuur in Zee­land te herstellen.

Het is nog onbekend of Vlaan­deren wil meebetalen aan de 200 miljoen euro aan uitvoeringskos­ten van dit alternatief.Met dit besluit is een einde ge­komen aan een netelige politieke kwestie en een lange periode van onzekerheid voor veel Zeeuwen. Volgens landbouwminister Gerda Verburg, die het nieuws bekendmaakte, biedt deze oplos­sing het beste van twee werelden: er wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren van de bevolking én de Europese natuurverplichtin­gen. Zij zegt er dan ook ongelofe­lijk trots op te zijn.

Het besluit moet nog wel wor­den voorgelegd aan Brussel. Als de Europese Commissie hier niet mee akkoord gaat, wil het kabinet ook een deel van het Land van Saeftinghe inzetten voor natuur­herstel. Als dat nog niet voldoen­de is, wordt alsnog de ontpolde­ring van stal gehaald.

Die kans lijkt echter niet groot. Het alternatieve plan, waarvoor volgend jaar de schop in de grond moet gaan, is in februari aange­dragen door de Zeeuwse Water­schappen. Verburg schat dat de uitvoering hiervan tussen de 180 en 200 miljoen euro kost.Of de Vlaamse regering hier­aan zal meebetalen is nog een punt van onderhandeling. Ver­burg is hier positief over gestemd, maar benadrukte gisteren dat in het uiterste geval het kabinet alle kosten op zich neemt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.