Home

Achtergrond

FPG wil pachtprijsregeling behouden

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) wil vasthouden aan de huidige pachtprijsrege­ling, zonder aftopping.

Dat zegt de organisatie in reactie op de wen­sen van LTO Nederland om de pachtprijsregeling aan te passen. LTO vindt dat de huidige syste­matiek leidt tot te grote verschil­len in pachtprijzen per regio.

FPG vindt echter dat het broze compromis niet in de waagschaal moet worden gesteld. Wel is de FPG voorstander van het betrek­ken van meer steekproefbedrij­ven bij de berekening van de regi­onale veranderpercentages.

De bedrijfsuitkomsten van de afgelopen jaren rechtvaardigen volgens de FPG pachtprijsaanpas­singen per 1 september 2009. ”Evalueren van de toepassing van de nieuwe systematiek is pas zin­vol na onderzoek van het LEI.”De bond voor landpachters BLHB pleit voor het aanpassen van de regeling. ”We zijn niet te­gen het huidige systeem, maar als tussentijds blijkt dat het niet goed werkt, moet je aan de knopjes kunnen draaien om het bij te stel­len. De pachtprijs blijkt in 30 tot 40 procent van de gevallen boven de norm te liggen die volgens het LEI betaald mag worden.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.