Home

Achtergrond 176 x bekeken

Emissie mineralen naar minimum

De akkerbouw moet in 2030 de emissie van mineralen hebben geminimaliseerd.

Om dat te bereiken gaat het Productschap Akkerbouw een Masterplan Mineralenmanagement Akkerbouw opstellen. Het masterplan is een initiatief van de LTO-vakgroep Akkerbouw en wordt gesteund door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

”Het gebruik van mineralen door de akkerbouw staat onder druk. We willen kijken hoe we het mineralengebruik kunnen minimaliseren, vooral op plaatsen waar de nitraatgehaltes in het grondwater aan de hoge kant zijn”, geeft LTO-voorman Jaap Haanstra als reden voor het plan.

Kunstmestprijzen

Daarnaast worden mineralen steeds duurder, zegt hij. ”Kijk maar naar de kunstmestprijzen van vorig jaar. Die zijn weer wat gedaald. Wij verwachten in de toekomst meer vraag naar akkerbouwproducten. Als de prijzen stijgen, groeit de vraag naar kunstmest. Dat maakt mineralen duurder.”

Haanstra stelt wel een aantal voorwaarden. ”Het minimaliseren van het mineralengebruik mag niet ten koste gaan van de opbrengst en kwaliteit van de gewassen en de bodemvruchtbaarheid. En het moet leiden tot een saldoverbetering.”

De ambitie van de LTO-vakgroep is ambitieus, realiseert Haanstra zich. ”Daarom trekken we er een lange tijd voor uit. We hopen ook dat het masterplan handvaten aanreikt om te komen tot een flexibeler mineralenbeleid, waar we al heel lang voor pleiten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.