Home

Achtergrond 1 reactie

Eerste lustrum van grootste uitbreiding EU ooit

Op vrijdag 1 mei is het vijf jaar geleden dat tien landen uit Oost-Europa en het Middellandse-Zeegebied toetraden tot de Europese Unie. Dit was de grootste stap in de eenwording van Europa ooit.

Bij de oprichting van de Unie waren nog slechts zes landen betrokken, waaronder Nederland. Inmiddels zijn er 27 lidstaten; dat aantal zal in de toekomst nog toenemen. De EU wil zo vrede, stabiliteit en welvaart op het hele continent bevorderen.

UITBREIDING: Op 1 mei 2004 breidde de Europese Unie uit van 15 naar 25 leden. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië traden toe. Dit was de grootste uitbreiding in de historie van de Europese Unie. Het inwonertal steeg met 75 miljoen naar een totaal van 454 miljoen.

In 2007 steeg het aantal EU-landen nog verder naar 27 door toetreding van Bulgarije en Roemenië.

KANDIDATEN: Kroatië, Turkije en Macedonië zijn kandidaat-lidstaat. Sinds 2005 onderhandelt de Europese Unie met Kroatië en Turkije over het toekomstig lidmaatschap. De onderhandelingen met Macedonië zijn nog niet begonnen.

POTENTIELE KANDIDATEN: Ook Albanië, Bosnië-Herzegovia, Montenegro, Servië en Kosovo hebben toezegging gekregen op termijn te mogen toetreden tot de Europese Unie. Zij moeten daarvoor eerst aan bepaalde criteria voldoen. Deze landen hebben al wel toegang tot de Europese markt en krijgen financiële steun voor hun hervormingen.

CRITERIA VOOR LIDMAATSCHAP: Elke Europese rechtstaat die de beginselen van vrijheid, democratie en mensenrechten eerbiedigt, mag een aanvraag tot lidmaatschap indienen. De onderhandelingen met een kandidaat-lidstaat gaan officieel van start als het land aan de zogenoemde 'Kopenhagen-criteria' voldoet. Ten eerste zijn dat stabiele overheidsinstellingen om democratie, rechtsorde, mensenrechten en de bescherming van minderheden te garanderen.

Ten tweede moet het land een functionerende markteconomie hebben en ten derde moet het aansluiten bij de EU-doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie. Dit betekent dat de kandidaat-leden alle wetten en regels van de Europese Unie moeten overnemen, het 'acquis communautaire'.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Erik Veldman

    De Democraat, het landelijke magazine van D66, wijdt hier een leuk artikel over. Vraag hem aan via democraat@d66.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.