Home

Achtergrond

Eenderde minder bedrijven

Het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw daalt de komende tien jaar met eenderde tot vijftigduizend.

Dat blijkt uit onderzoek van landbouwecono­misch instituut LEI. Deze ontwikkeling treft met name de melkveehouderij, inten­sieve veehouderij en glastuin­bouw. Toch groeit in diezelfde pe­riode de productie van de agrari­sche sector met 16 procent. Omdat de toegevoegde waarde van de to­tale Nederlandse economie ster­ker toeneemt, daalt het aandeel van de land- en tuinbouw hierin van 9 tot 7,4 procent. De werkgele­genheid keldert volgens het LEI met 20 procent.

Het LEI heeft de studie verricht in opdracht van landbouwminis­ter Gerda Verburg. Zij wil graag weten met welke ontwikkelingen zij in haar beleid rekening moet houden.De melkveehouderij krijgt met grote veranderingen te maken. Ten opzichte van 2005 halveert het aantal bedrijven. Onder in­vloed van de verruiming van het quotum zal de veestapel zich eerst uitbreiden, om vervolgens terug te komen op het niveau van drie jaar geleden. De melkprijzen zul­len volgens het LEI stijgen ten opzichte van de huidige situatie en tussen 2015 en 2020 vrijwel con­stant blijven.

Ook het aantal intensieve vee­houderijen daalt sterk; van 7.200 in 2005 tot minder dan 2.900 vijf­tien jaar later. De prijzen voor vlees en eieren stijgen. In de tuin­bouw wordt het areaal kleiner, maar stijgt de productie. Voor de sierteelt zijn de vooruitzichten zeer gunstig.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.