Home

Achtergrond

EU-fonds bestrijding dierziekten nodig

De Europese Commissie moet een fonds instellen om de EU-bijdrage aan de bestrijding van dierziekte­uitbraken veilig te stellen. Dat stelt Europarlementariër Jan Mulder.

Als oud-ondervoorzitter van de tijdelijke commis­sie mond- en klauwzeer van het Europees Parlement, las ik de bijlage van het AgD over dierziekten met bijzondere be­langstelling. Het is algemeen be­kend dat voorkomen beter is dan genezen. De grote vraag is of de controle aan de buitengrenzen nu beter is dan vóór de meest re­cente dierziekte-uitbraak (MKZ). Ik ben daar niet van overtuigd.

Een ieder die op Schiphol aan­komt, weet dat in tegenstelling tot Amerika en Australië er nau­welijks gecontroleerd wordt of men producten van dierlijke oor­sprong bij zich heeft of niet. Het Europees Parlement heeft door de jaren heen extra geld uitgetrokken om betere vac­cins te maken en testen te ont­wikkelen om onderscheid te kun­nen maken tussen dieren die op een natuurlijke wijze zijn besmet en dieren die zijn gevaccineerd. Dit alles om ervoor te zorgen dat in de toekomst het niet meer no­dig zal zijn om massaal dieren te ruimen, zoals dat bij de laatste MKZ-epidemie het geval was. De wetgeving van de Europese Unie is ook veranderd, vaccineren wordt gemakkelijker. Het is ech­ter nog onduidelijk of de produc­ten van de gevaccineerde dieren zullen worden geaccepteerd.

Op dit moment worden de kos­ten voor de bestrijding van dier­ziekte- uitbraken voor 50 procent gedragen door de Europese be­groting, de rest moet door de lid­staten worden opgebracht. Er be­staat nu nog de onwenselijke si­tuatie dat in sommige landen, zo­als Nederland, het bedrag vanuit de lidstaten door de boeren wordt betaald en in andere landen door de regering. Dat is concurrentie­vervalsing. Dit moet zo snel mogelijk gelijk worden getrok­ken.

Het echte pro­bleem is echter dat er op de Eu­ropese begroting in de toekomst niet voldoende middelen zullen zijn om het Europese deel te fi­nancieren. Bij een uitbraak zou dat betekenen dat de inkomens­steun aan boeren gekort zal moe­ten worden. Om dit te voorkomen ben ik voorstander van een Euro­pees bestrijdingsfonds voor dier­ziekten, zoals we dat al in Neder­land kennen. Al in 2004 trok het Europees Parlement hiervoor een aanzienlijk bedrag uit. Nu is de Europese Commissie aan zet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.