Home

Achtergrond

Deel EU-inkomenssteun nu ook voor intensieve veehouderij

De intensieve veehou­derij kan vanaf volgend jaar ook aanspraak maken op een deel van de EU-inkomenssteun voor Ne­derland.

Minister Gerda Verburg (LNV) besloot vorige week om per jaar een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro te reserveren voor het stimu­leren van dier- en milieuvriende­lijke stallen. ”Dat geld is bestemd voor alle veehouderijsectoren”, zei ze.

Van de intensieve veehouderij krijgt op dit moment alleen de kalfs- en rundvleessector geld in de vorm van slachtpremies.Verburg wil het genoemde be­drag inzetten via ’artikel 68’. Dat staat lidstaten toe om tot 10 pro­cent van de nationale inkomens­steun (Nederland: 80 miljoen euro) te herverdelen, en te be­stemmen voor dier- en milieu­vriendelijke landbouw en weer­verzekeringen. De landbouwminister wil hier­voor in eerste instantie alleen niet verzilverde toeslagrechten ge­bruiken; jaarlijks gaat dat om 22 miljoen euro.

In 2011 volgt een evaluatie, waarbij wordt bekeken hoe artikel 68 daarna wordt inge­zet.De EU-eisen voor toepassing van artikel 68 zijn nog niet be­kend; de maatregelen van Ver­burg moeten daar wel in passen. De minister wil zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande (fiscale) regelingen, zoals de Vamil en de MIA.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.