Home

Achtergrond

CDA Friesland pleit voor noodwetgeving Natura 2000

De CDA-statenfrac­tie in Friesland vraagt om nood­wetgeving voor achttien bedrij­ven vlakbij Natura 2000-gebieden.

Door een recente uitspraak van de Raad van State kunnen bedrij­ven onterecht illegaal worden, al­dus de partij.

Op 1 april vernietigde de Raad van State een verleende vergun­ning aan een intensieve veehou­derij in Noord-Brabant. Het be­drijf miste een Natuurbescher­mingswetvergunning zoals deze sinds 1998 verplicht is. De statenfractie pleit voor de habitattoets, waarbij louter wordt gekeken naar de doelstellingen voor Natura 2000. De uitstoot van vervuilende stoffen of depositie mag nergens een vastgestelde maximale waarde overschrijden. Op gebiedsniveau compenseren mag niet.”Wij vragen ons af of er straks nog wel wat mogelijk blijft in Friesland”, aldus een CDA woord­voerder.

”Zo is er op Ameland een boer met 120 koeien. Die boer wil stoppen en een andere boer wil met 100 koeien uitbreiden.”Per saldo verdwijnen 20 koeien. ”Maar toch kan de provincie geen vergunning verlenen omdat de maximale uitstoot op het nieuwe bedrijf al is bereikt.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.