Home

Achtergrond

CBS: aandeel duurzame energie groeit

Het aandeel van duur­zame energie is vorig jaar ge­groeid van 2,9 naar 3,4 procent van het binnenlands energiever­bruik, vooral door biomassa en windenergie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tien jaar geleden bedroeg het aandeel nog 1 procent, in 2020 moet het aandeel volgens kabi­netsdoelstellingen 20 procent zijn.De bijdrage van biomassa steeg afgelopen jaar van 1,8 naar 2,2 procent. Het meestoken van bio­massa in elektriciteitscentrales nam toe en er werden drie instal­laties in gebruik genomen die af­valhout en mest omzetten in stroom.Het gebruik van biobrandstof­fen in het wegverkeer nam licht toe. Dat groeide van 2,8 naar 3 pro­cent van het totale verbruik van benzine en diesel. Vorig jaar zijn in de verkochte benzine en diesel iets minder biobrandstoffen bij­gemengd.

De leveranciers van de auto­brandstof hoefden minder bij te mengen, omdat een jaar eerder aanzienlijk meer was bijgemengd dan de verplichte hoeveelheid. In 2010 geldt er een bijmengplicht van 4 procent.Ruim 1 procent van de energie­voorziening was in 2008 afkomstig van Nederlandse windmolens. Deze molens produceerden onge­veer een kwart meer energie dan het jaar daarvoor. Deze toename werd vooral veroorzaakt door het bijplaatsen van nieuwe grote mo­lens, zowel op land als op zee.Het CBS noemt het opvallend dat het gebruik van omgevings­energie jaarlijks groeit met onge­veer 30 procent. Het gaat daarbij voornamelijk om grondwater of opgeslagen warmte uit de buiten­lucht, die met een pomp kunnen worden benut.

Andere vormen van duurzame energie, waaronder zonne-ener­gie en waterkracht, waren vorig jaar goed voor 0,2 procent van het verbruik.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.