Home

Achtergrond

Bouwplan moet hand in hand gaan met financiële planning

Het nieuwe akkerbouwseizoen is gestart. Hoe staat de akkerbouw in Noord- en Oost-Nederland er financieel voor en wat helpt om het seizoen goed/beter door te komen? Jan Steenbergen en Jan Lucas Spijkman zetten de feiten op een rijtje en geven een aantal adviezen.

Voor een akkerbouwbedrijf is vooral het bouwplan van 2008 bepalend voor de stand van de rekening courant op dit moment. Hoe staan de bedrijven in het noorden en oosten van het land ervoor? In de Drentse en Groningse Veenkoloniën zijn er géén alarmerende berichten over akkerbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen. Ten aanzien van de liquiditeitspositie is het positief dat Avebe eerder gestort kapitaal in de vorm van dividend heeft terugbetaald. Daar staat tegenover dat Avebe dit jaar géén markttoeslag uitbetaalt over oogst 2008. Dit houdt in dat er grofweg 15 euro per ton zetmeelaardappelen minder wordt ontvangen ten opzichte van oogst 2007.

Suikerbieten kenden topopbrengsten en het surplus aan bieten kon tegen de maximale prijs geleverd worden. Granen in de pool brengen gemiddeld 150 euro per ton op. Vooraf was wel op meer gerekend. Voor het Groninger Old­ambster gebied, met een bouwplan dat voornamelijk uit granen bestaat, is de verkoopstrategie met betrekking tot graan van oogst 2008 sterk bepalend voor hoe de liquiditeitsontwikkeling nu is.

Anders is het voor de bedrijven op de noordelijke klei met een bouwplan met pootgoed, suikerbieten, uien of peen en granen. Het prijsniveau van de pootaardappelen van oogst 2008 zal bovengemiddeld worden. Dit betekent niet dat het automatisch een bovengemiddeld jaar met betrekking tot het bedrijfsresultaat zal worden. Vooral de bedrijven op de zwaardere kleigrond in het Noorden hebben als gevolg van de extreme droogte bij de start van seizoen zeer matige netto kilo-opbrengsten. Ook zijn er veel teleurstellingen geweest in de nacontrole. Het gevolg was verlagingen en afkeuringen en er moest relatief veel pootgoed aangekocht worden.

Daar komt nog bij dat de uien en de consumptieaardappelen een zeer matige prijsvorming kennen. Met het hoge kostenniveau voor de luisbestrijding en hoge kosten voor kunstmest in 2008 zijn er als gevolg van dit alles ongetwijfeld bedrijven met een zwaar teleurstellende liquiditeitsontwikkeling. Voor de pootgoedbedrijven op de lichtere grond en daar waar tijdig water is gevallen of waar beregend kon worden, zal oogst 2008 een redelijk goed jaar worden.

Een aantal adviezen. Oogst 2007 was voor veel akkerbouwbedrijven een goed jaar. Een keerzijde van een goed jaar is dat er belasting moet worden betaald. De hoogte hiervan wordt achteraf pas bekend bij het opstellen van de jaarrekening en de aangifte. Het komt nog te vaak voor dat hier onvoldoende rekening mee is gehouden en er niet voldoende voor is gereserveerd.

Een goede graadmeter is het verloop van de rekening courant in vergelijking met voorgaande jaren. Het is niet goed als de rekening courant nu bij het begin van het seizoen al tegen zijn maximum aan zit. Met als gevolg dat het aantal openstaande rekeningen toeneemt door steeds later te betalen. Het is belangrijk dat elke ondernemer zijn crediteuren goed in beeld heeft en weet welke rente deze doorberekenen. In de meeste gevallen zal deze hoger zijn dan het rentetarief van de huisbankier.

Het advies is om een inschatting te maken van de liquiditeitsontwikkeling in de komende maanden. Als het bouwplan bekend is, kan redelijk goed ingeschat worden wat de teeltkosten voor de komende maanden zijn. Houd ook rekening met noodzakelijke kleine investeringen, onderhoud machines, brandstofkosten, pacht, privé-onttrekkingen. Als alle normale inkomsten en uitgaven in beeld zijn, kan in grote lijnen voorspeld worden hoe de stand van rekening courant gaat verlopen en kan tijdig ingegrepen worden.

Tot slot: bij een goede planning voor het nieuwe seizoen hoort ook een goede financiële planning. Een liquiditeitsplan, opgesteld door de ondernemer zelf of met behulp van een adviseur, helpt om grip te houden op het bedrijf.

Jan Steenbergen is bedrijfskundig adviseur bij Gibo Groep en Jan Lucas Spijkman is adviseur Strategie en
Bedrijfsontwikkeling LTO Noord Advies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.