Home

Achtergrond

Boer geeft pensioen vaak weg aan bedrijfsopvolger

Agrarisch onderne­mers willen hun pensioen vooral uit het bedrijf halen. Maar als het erop aankomt, geven ouders hun vermogen vaak aan hun opvol­gers, om een levensvatbaar be­drijf over te dragen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het landbouweconomisch insti­tuut LEI van Wageningen Univer­siteit en Researchcentrum heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van landbouw. Dat constateert dat agrarische onder­nemers minder voorzieningen treffen voor sociale zekerheid, dan werknemers in loondienst.

Ongeveer de helft van de onder­nemers is niet verzekerd voor ar­beidsongeschiktheid, terwijl de kans hierop groter is dan bij veel andere beroepsgroepen. Ongeveer een kwart bouwt een met werknemers vergelijkbaar pensioen op. Daarnaast zijn er tussen ondernemers en werkne­mers grote verschillen bij voor­zieningen voor een laag inkomen. Boeren en tuinders zien de waarde-ontwikkeling van het be­drijf als de belangrijkste basis voor pensioenopbouw. Volgens het LEI zouden agrarische advi­seurs en accountants meer aan­dacht moeten besteden aan pensi­oenopbouw bij deze groep.

Bekijk de studiedag 'Inkomensvoorzieningen en Erfrecht'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.