Home

Achtergrond

Blind geloof

Iedereen probeert zijn verhaal goed en positief te brengen. De DDB heeft geleerd en houdt nu een veel sympathiekere actie dan de blokkades en melkverspilling van vorig jaar.

Dat toch wordt afgegeven op de koeien op het Plein in Den Haag, is niet zo serieus te nemen. Dat signaal komt uit een hoek waar een veehouder het toch niet goed doet.

Wel vliegt de DDB-actie inhoudelijk uit de bocht. Zij pleit nadrukkelijk voor overheidssteun. Zo komt de landbouw nooit af van het imago van subsidieslurper, wat uit reacties ook blijkt. En dat terwijl de kans om consumenten duidelijk te maken dat melkproductie onrendabel is door veel te lage winkelprijzen, levensgroot is. Ook dat blijkt uit reacties. Hamer daar op, zorg dat iedereen inziet dat levensonderhoud ook wat mag kosten.

Wat dat betreft slaat Biologica ook op de verkeerde trom. De organisatie doet alsof de omzet aan biologische producten voor de zoveelste keer potten breekt, maar de groei is zeer beperkt en het marktaandeel nog altijd amper 2 procent. De eerste de beste prijsstijging verleidt supermarkten ertoe biologische groente te vervangen door gangbare, meldt Biologica zelf.

Maar Biologica doet de blinddoek niet af en voorspelt nieuwe doorbraken, mede dankzij de kredietcrisis. Alsof prijs juist nu niet bepalend is – zie de melk. Blind geloof in eigen verhaal.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.