Home

Achtergrond 250 x bekeken

Biologische kruidenkweker heeft fiscaal geen onderneming

Een advocaat grijpt naast het ondernemerschap voor zijn in 1998 gestarte biologische kruidenkwekerij.

Het gerechtshof van Leeuwarden beslist dat de inspecteur de kruidenkwekerij vanaf 2000 terecht niet meer als een onderneming heeft aangemerkt. Deze uitspraak geeft nog weer eens duidelijk aan dat “hobbymatige” activiteiten niet onder de vlag van een (fiscale) onderneming gebracht kunnen worden.

Omdat er in casu geen sprake was van een objectieve winstverwachting ontbreekt er een bron van inkomen. Dit heeft als gevolg dat er geen sprake kan zijn van winst uit onderneming. De verliezen kunnen daarom niet ten laste van het Box 1 inkomen gebracht worden.

De uitspraak van het Hof Leeuwarden is kort samengevat de volgende:

Belanghebbende (X) is advocaat van beroep. In 1998 pleegt hij investeringen in verband met de start van een biologische kruidenkwekerij. De resultaten van de kwekerij zijn in zijn IB-aangifte als winst uit onderneming verantwoord. In 2003 voert de inspecteur een boekenonderzoek uit bij belanghebbende. Tijdens het boekenonderzoek constateert de inspecteur onder andere dat belanghebbende ten onrechte het kasstelsel hanteert. Verder acht de inspecteur dat er na 1999 niet langer meer sprake is van een onderneming ten aanzien van de kruidenkwekerij. De inspecteur legt een IB-navorderingsaanslag over 1998 op en corrigeert de aangiften van belanghebbende over de jaren 2000-2002. Naast de status van de kruidenkwekerij, is de ontvangst van een bedrag van € 11.345 op 4 januari 2000 in geschil tussen belanghebbende.

Hof Leeuwarden beslist dat de inspecteur de kruidenkwekerij vanaf 2000 terecht niet meer als een onderneming heeft aangemerkt. Volgens het hof heeft belanghebbende namelijk niet aannemelijk gemaakt dat er een objectieve winstverwachting bestond. Het hof overweegt hierbij dat de kruidenkwekerij gedurende haar bestaan van 1998 tot 2003 slechts verlies heeft geleden. Ten aanzien van de ontvangst van het bedrag van € 11.345 beslist het hof dat de inspecteur deze post ten onrechte tot de winst over 2000 heeft gerekend. Volgens het hof heeft het bedrag namelijk betrekking op de jaren vóór 2000. Het gelijk op dit punt is aan belanghebbende.

Meer informatie: Hof Leeuwarden, MK I, 3 april 2009, nr. 193/07, 194/07, 195/07, 196/07, 197/07, 198/07, 199/07 en 200/07

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.