Home

Achtergrond

Bezorgdheid over derogatie

De Nederlandse vee­houderij produceert meer stikstof dan Brussel toestaat.

Landbouw­minister Gerda Verburg is bang dat hierdoor verlenging van de derogatie in gevaar komt.

Uit onderzoek blijkt dat de stik­stofproductie vorig bijna 1 pro­cent hoger lag dan in 2002. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt Verburg over een lichte overschrijding, maar uit zij des­ondanks haar zorgen daarover. Aan de uitzonderingspositie voor de melkveehouderij van de alge­mene mestregels is door Brussel de voorwaarde verbonden dat de plafonds van zeven jaar geleden niet worden overschreden.De te hoge uitspoeling van stik­stof is voornamelijk het gevolg van de groei van de veestapel. Tussen 2007 en 2008 nam het aan­tal stuks melk- en fokvee (+ 4 pro­cent), varkens (3,1) en pluimvee (3,7) toe. In dezelfde periode steeg de stikstofexcretie met 3,1 pro­cent. Ook de fosfaatproductie ging omhoog, maar blijft vooralsnog net onder het Europese plafond.

Verburg benadrukt dat haar er veel aan gelegen is dat de normen de komende jaren niet nogmaals worden overschreden. Zij wil niet alleen voorkomen dat de deroga­tie in gevaar komt, maar ook dat Nederland niet kan voldoen aan Europese verplichtingen op het gebied van ammoniak, broeikas­gassen en fijn stof. Op welke ma­nier zij dit gaat doen, is nog niet duidelijk.Kamerlid Ger Koopmans (CDA) deelt de vrees van de minister niet. Hij benadrukt dat onderzoek aantoont dat de nitraatconcentra­ties in water afnemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.