Home

Achtergrond

'Bestaand gebruik bij natuur niet veilig'

Bestaande agrarische activiteit bij Europees bescherm­de natuurgebieden (Natura 2000­gebieden) is formeel nog altijd niet vrij van de vergunningplicht, zegt Wim van Opbergen van de Werkgroep Behoud De Peel.

Begin dit jaar werd een wijzi­ging van de Nb-wet van kracht, die bestaand gebruik moest vrij­waren van de vergunningplicht. Maar volgens Van Opbergen is daaraan nog altijd de voorwaarde verbonden dat de activiteit geen ”significant effect” heeft op de na­tuur. Door de hoge ammoniakbe­lasting op natuur is dat echter vrijwel altijd het geval, stelt hij.

Van Opbergen liet eind vorige week al weten dat de Werkgroep niet ”actief op zoek zal gaan” naar bedrijven die niet aan de vereis­ten van de Nb-wet voldoen. Bij uitbreiding van een bedrijf zal de Werkgroep wél kijken naar de ef­fecten op de natuur, en een ver­gunning desnoods aanvechten.De Werkgroep werkt thans, met de provincies Brabant en Lim­burg, natuurorganisaties, ZLTO en LLTB aan een ammoniakplan voor De Peel. Uitgangspunt daar­bij is saldering tussen bedrijven. Het aantal dieren bij het gebied zou met niet meer dan 5 procent mogen toenemen. Volgens Van Opbergen willen de landbouwor­ganisaties deze grens oprekken.

CDA-Kamerlid Ger Koopmans wil een spoeddebat met de minis­ters Gerda Verburg (LNV) en Jac­queline Cramer (Vrom) over de vergunningverlening aan (agrari­sche) bedrijven bij Natura 2000­gebieden. Hij zal dat vandaag na­mens zijn partij aanvragen bij de regeling van werkzaamheden.Aangezien het CDA 41 zetels heeft, en er voor een spoeddebat 30 nodig zijn, komt het debat er ook. Wanneer is afhankelijk van de Kameragenda, maar wat Koop­mans betreft zo snel mogelijk.

Aanleiding voor het debat is de uitspraak van de Raad van State, vorige week. Deze verklaarde een vergunning van twee veehouders bij De Peel ongeldig. Deze was ge­baseerd op een oude milieuver­gunning, van voor 1 oktober 2005 – de datum waarop de EU-Habita­trichtlijn officieel in Nederlandse wetgeving werd opgenomen. De uitspraak zou een bom leggen on­der honderden vergunningen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.