Home

Achtergrond 205 x bekeken

Beperking steun handicapgebieden uitgesteld

De herziening van de Europese inkomenssteun voor boeren in minder voor landbouw geschikte gebieden ('handicapgebieden') wordt vermoedelijk pas in 2014 doorgevoerd.

Tot die tijd blijft de huidige steunregeling van kracht. De Europese Commissie heeft vandaag weliswaar acht criteria benoemd voor het toekennen van deze steun, maar ze wil eerst van de lidstaten horen of deze criteria in de praktijk werken.

De lidstaten krijgen hiervoor tot 21 oktober dit jaar de tijd. De acht criteria hebben te maken met bodem- en klimaatomstandigheden: lage temperatuur; hitte; bodemdrainage; bodemsamenstelling (stenigheid); diepte van wortels in de bodem; chemische bodemeigenschappen; vochtbalans in de bodem; en de helling.

De steun aan boeren in handicapgebieden is erop gericht om agrarische activiteit in die streken te behouden; zonder steun zouden de boeren het eerder afleggen tegen concurrenten in beter voor landbouw geschikte gebieden.

In de loop der jaren is de regeling steeds minder doorzichtig geworden. Er zijn grote verschillen in toepassing tussen de lidstaten; er bestaan meer dan honderd verschillende nationale eisen. De Commissie wil af van ‘oneigenlijk’ gebruik van de regeling, en deze uitsluitend richten op concreet aanwijsbare natuurlijke handicaps.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.