Home

Achtergrond 501 x bekeken 26 reacties

Bedrijven op slot door uitspraak Natura 2000

Een paar honderd Brabantse boeren dreigen hun vergunning kwijt te raken. Door een uitspraak van de Raad van State (RvS) staan vergunningen verleend na 1 oktober 2005 en gebaseerd op een oude milieuvergunning van voor die datum op losse schroeven.

De betreffende uitspraak volgt op een bezwaar van Werkgroep Behoud De Peel tegen de vergunning die de provincie Noord-Brabant had verleend voor uitbreiding van twee veehouderijen. Deze was gebaseerd op een oude milieuvergunning van voor 1 oktober 2005. De RvS oordeelde dat de twee veehouderijen niet mogen uitbreiden.

De ZLTO en Brabants gedeputeerde Onno Hoes zijn geschokt door de uitspraak en zeggen dat het hele vergunningentraject op z’n kop staat. "Het wordt voorlopig heel moeilijk nieuwe vergunningen te verlenen", reageert Hoes. "Daarnaast lopen boeren met een bestaande vergunning gevaar."

Als vergunningen die op dezelfde basis zijn verleend worden aangevochten bij de Raad van State, is de kans heel groot dat die worden ingetrokken, zegt Hoes. "De Werkgroep Behoud De Peel heeft gelukkig toegezegd voorlopig terughoudend te zijn in hun bezwaren, omdat ze ook geschrokken zijn van het grote effect van de uitspraak."

De provincie en de ZLTO willen zo snel mogelijk met minister Verburg in gesprek om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door aanpassing van de Natuurbeschermingswet.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Drent

  Dus je hebt na jaren werk en gezeur en gelduitgeverij eindelijk een vergunning, en dan ben je de bouw aan het voorbereiden, en ineens is die vergunning niks meer waard en valt je levensdroom in duigen?

 • no-profile-image

  Ik heb de kogels met moeit van me afkunnen houden

  Natuur en landbouw kunnen goed samen zegt men! Maar als je natuur in de buurt hebt is je bedrijf vogelvrij verklaart! Iedereen kan er opschieten tot het kopje onder gaat! En van die figuren die schieten lopen erveel rond!

 • no-profile-image

  Frankofiel

  Er is nog hoop voor je Gert. In Frankrijk.
  Beste boer in Frankrijk is genomineerd. Jawel, een Nederlander in Bretagne. Superkoeien met hoogste produktie. Ga heen en neem bezit van Frankrijk.

 • no-profile-image

  gert

  Veerman heeft voor Nederland 162 Natura 2000 gebieden aangemeld in Brussel,Frankrijk heeft er slechts 26 aangemeld,Veerman heeft een landbouwbedrijf in Frankrijk,Veerman is voorzitter van Natuurmonumenten in NEDERLAND en bestuurslid van de Rabobank,hypocrieter kan het niet

 • no-profile-image

  cor

  Oud-minister Veerman niet erg bedankt voor de rampzalige aanmelding van Natura 2000 in Brussel

 • no-profile-image

  Gerard

  Jaren geleden hebben wij de kamer en andere op de hoogte gesteld dat het fout gaat met natura 2000 e.d, nu blijkt het er dan toch nog van te komen,maar tjonge jonge jonge wat een grote klote bende is het toch,dit is toch niet meer te geloven,kunnen we in Nederland nou werkelijk niets meer goed en degelijk regelen,nee dat kunnen en willen wij niet,de agro ondernemer zal hoe dan ook op een bestaads minimum gezet worden,af en toe mogen de prijzen voor de producten even stijgen zodat die boer even adem kan halen vervolgens knijpen we ze weer af,gooien een stort vloed aan regels over dat ondereind van samenleving heen,zodat ze weer even bezig zijn,en als die boeren te veel kapsonis hebben dan knijpt men ze af met verstikkende natuurwetten.
  ..........Maar ambtenaartje van VROM en LNV jou tijd is ook gekomen,je wordt er uit gedonderd in het kader van de bezuinigingen.......$$$$$ €€€€€........

 • no-profile-image

  yvette

  Beste LTO, jullie gingen toch voor duurzame landbouw. Nou dit is het resultaat van falende belangenbehartiging en zeulen met het ministerie voor jullie eigen duurzame positie.............................................

 • no-profile-image

  Johan de boer

  De kans op Geert is te hopen dan wordt er een hoop in onze kleine wereld omgedraaitd. Sinds de Brinkhorst tijden is er veel verwoest voor de boeren en het zal zeker niet beter worden. De nieuwe regeringen haten de boeren en dat doen ze ook nog met de mond vol. Het komt zo-ver dat ze zachtjes aan de zee ingedreven worden.

 • no-profile-image

  Johan

  De Raad van State; het hoogste rechtscollege maakt agrariers rechteloos. 2005, 4 jaar geleden terwijl inversteringsbesliisingen met grote geld leningen/hypotheken een termiojn van 30jr gemakkelijk omspannen. Onze autocratische elite doet wat het wil, de rechters interpreterende de wetten zodanig dat straks al deze bedrijven voor een appel en ei onteigend kunnen worden.

 • no-profile-image

  henk

  Sterfhuisconstructie voor der landbouw,ze willen de landbouw gewoon dood laten bloeden .Dan kan de overheid voor een prikje de grond in handen krijgen.

 • no-profile-image

  gert

  LTO doe er wat aan ,en niet alleen relativeren,laat eens zien wat je er aan kan doen,en dus niet alleen oeverloze discussies met ministers en tweede kamerleden,alleen het resultaat geldt

 • no-profile-image

  tinus

  Verburg laat deze gifbeker aan de boeren voorbijgaan !!!!!!!

 • no-profile-image

  Jan

  Welkom im onze bananenrepubliek!!!!! De raad van State bestaat louter uit ex-politici. En velen geloven nog steeds in een rechtstaat. "Groot is uw geloof". HAHAHAHAHA

 • no-profile-image

  BdeGeus

  Als LTO niet zulke vette maatjes was met LNV, Alterra enz, was dit nooit gebeurd. Dan hadden ze meer hun tanden laten zien. Nu het te laat is worden ze nog eens wakker!!!

 • no-profile-image

  Johan

  Stem bij de 1e gelegenheid op de PVV en Natura 2000 komt opslot en alle wetten die agrarische bedrijven rechteloos maken worden geschrapt!

 • no-profile-image

  toonmechy@telfort.nl

  Hoe verder bedrijven klem gezet worden door allerlei gerechtelijke uitspraken omtrent natura 2000, hoe urgenter het probleem wordt en daarmee ook de oplossing. Dus doe nog maar een paar uitspraken totdat de betreffemde bedrijven moeten sluiten. Als het zover komt, is de oplossing nabij.

 • no-profile-image

  gert

  de vliegtax op schiphol wordt afgeschaft,omdat de werkgelegenheid achteruit gaat,daar gaat de werkgelegenheid boven het milieu,in de landbouw moet het net andersom,dus meten met twee maten,hypcrisie van de politiek

 • no-profile-image

  oostlander

  jongens, jongens maak je niet zo druk binnen afzienbare tijd komen de beleidsmakers erachter dat er helemaal geen geld meer is om al die natuurplannen uit te voeren !!.

 • no-profile-image

  kees

  deze uitspraak leidt tot verpaupering en achteruitgang van de landbouw,de ambtenaren hebben weer een handvat om de plannen van boeren te torpederen,bureaucratie viert weer hoogtij,verburg kan wel zeggen dat boeren met nieuwe plannen en ideeen moeten komen,maar die zijn bij voorbaat gedoemd te mislukken

 • no-profile-image

  jan

  Heel veel boeren geloven nog in democratie en stemmen nog als er verkiezingen zijn,maar komen bedrogen uit met deze milieutaliban

 • no-profile-image

  teedejee

  Wel eens gehoord van de zwavelkringloop? Hij lijkt op de stikstofkringloop maar uit zich veel heftiger.De huidige meetresultaten in de natuur laten zich goed verklaren door de zwavelkringloop. Boerenbedrijven op slot zetten helpt dan ook helemaal niks.

 • no-profile-image

  Lerak

  Van 1953 tot ca. 1980 heeft de landbouw zich ongebreideld met subsidie kunnen uitbreiden in getal. Daarna komt het punt van verzadiging en van milieuvervuiling. Teveel van het goede is een nadeel.
  Wat zijn we verloren geraakt.
  Minderheden onder de burgers gaan zich roeren. Er kleven ook nadelen aan een ongebreidelde groei van landbouw zonder enige zorg voor de omgeving en het welzijn van het dier.
  De industrie heeft de landbouw flink geholpen in de groei. Mechanisatie, chemische ondersteuning van de produktie, telefonie, software, satelliet, communicatie.
  Van alle tijden is het gevecht op de markt. Welke prijs ontvangen we voor het prachtige landbouwprodukt.
  Nu is er 25 jaar verhoogde aandacht voor de omstandigheden waaronder de landbouw produceert, voor de omgeving en de effecten van landbouw op de omgeving, en nog steeds de kostprijs en de rol van de markt zijn overheersend in het voortbestaan van de landbouw.
  De mens wil de landbouw een plaats geven op het dambord dat door de reconstructiewet op het platteland is ontstaan. Wat fout is gegaan moet worden hersteld. Nieuwe voorschrijdende inzichten bepalen de mogelijkheden van landbouw, natuur, water, en de mens.
  De mens delft het onderspit. Een enorme massa wet- en regelgeving is geproduceerd en de mens kan deze niet meer managen. Mensen voelen zich ongelukkig. Verwachtingen komen niet meer uit. Uit onderzoek komen gegevens naar voren die vorige onderzoeken tegen spreken. De natuurlijke processen zijn geen 1 en 2 is 3 verhalen. Het is ingewikkelder. Wie snapt het nog? De overheid is een traag draaiende molen. En deze molen draait soms ook de andere kant uit. Dat is nog nooit vertoond. De ondernemer wringt zich in alle bochten om te kunnen ondernemen. De molen van de ondernemer valt zelfs stil in sommige gevallen. In andere gevallen draait deze dol.
  De adviseur wordt geraadpleegd. Dat doet de overheid ook. Maar veel geld lijkt over de balk gesmeten. Er is geen duidelijke vizier op de toekomst. Geen leider. Geen leidende visie.
  Dan is ook nog de vertrouwen wekkende instantie aan het sukkelen geraakt. Het geld is in opspraak. Gaat de rente omhoog of omlaag. Wat is de waarde van alles. Alles is in discussie. De vertrouwensman van de bank, het beleid van jouw geldverstrekker en tevens jouw geldbeheerder. Wat is er geadviseerd en ten behoeve van wie? Wat krijgt hij er wel niet voor betaald? En is dat niet absurd voor iemand die persoonlijk geen risico loopt, behoudens zijn baan kan verliezen.
  Wat moet ik doen met mijn spaargeld. Levert dat wel voldoende op, en vooral is dat nog wel vertrouwd bij die bank?
  Na eeuwen het boerenbedrijf op deze plek te hebben uitgeoefend komt er de ambtenaar en zegt: wij willen dat uw bedrijf plaats maakt voor natuur. U kunt in een LOG verder boeren en groter. Maar de vergunningen moet jezelf aanvragen. En nee, ik kan u niet vertellen of u deze binnen 1 jaar, 10 jaar of ooit wel krijgt. Het is zelfs zo dat verleende vergunningen zelfs ongeldig verklaard kunnen worden. Schadeloosstelling? Dat kan nog heel lang duren. Ambtenaren zijn zo ongeveer als de paus: onfeilbaar.
  Maar de politici in Europa maken de wet- en regelgeving en scheppen zo ook de onduidelijkheid zoals deze is ontstaan rond de Natura 2000. De betrouwbaarheid van deze politici en daarmee de overheid is in het geding. Dat is in de financiële wereld ook al zo gekomen. Niets nieuws dus, maar wat de uitwerking op de mensen zal zijn, dat moet toch wel de hoogste prioriteit hebben.
  Op allerlei fronten is het allemaal zo ingewikkeld geworden dat een duidelijke lijn ontbreekt. Heilige huisjes worden omver gekegeld, terwijl er geen nieuwe stevige huizen worden neergezet. Integendeel het lijken wel kaartenhuizen.
  Vroeger haden we Jelle Zijlstra. En daar kon je op vertrouwen. Jelle zal wel zien. En ieder ging gerust slapen.
  Wie kun je nog vertrouwen in Nederland?
  De handelspartner?
  De bank?
  De partner?
  De pastoor of de dominee?
  De paus?
  Wie?
  En dagelijks hoor je op tv: We moeten het vertrouwen herstellen. Als we dat hebben hersteld dan kunnen we de weg omhoog weer bewandelen.
  Ben benieuwd hoe de overheid dat gaat klaarspelen als het over het natuurbeleid gaat? En vooral binnen welke termijn?
  Of moeten we tegen onze intensieve veehouders al zeggen: Is uw paspoort nog geldig?
  Laat het vast in orde brengen!

 • no-profile-image

  Dv.d. Z

  ZLTO/ LLTB ga vooral door met polderen, wij willen liever juridische zekerheid!!!

 • no-profile-image

  de concurent

  tijd voor een nieuwe belangenbehartiger van de gewone eerlijke boer.

 • no-profile-image

  gurbe

  Er komt voor boeren niet veel goeds van de kneuterdijk

 • no-profile-image

  henk

  Zo worden systematisch de poten onder de stoel van de boer afgezaagd door de overheid en de politiek

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.