Home

Achtergrond 268 x bekeken 1 reactie

Areaal per tomatenteler in acht jaar verdubbeld

Het gemiddelde areaal van een tomatenteler is tussen 2000 en 2008 meer dan verdubbeld.

In acht jaar tijd nam de oppervlakte met 120 procent toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het areaal paprika verdubbelde. In 2000 was de oppervlakte tomaten per bedrijf nog 1,8 hectare. Acht jaar later is dat toegenomen tot 4 hectare. Bij paprika bedroeg het areaal per teeltbedrijf in 2000 gemiddeld 1,6 hectare. In 2008 was dat 3,2 hectare per bedrijf.

In totaal steeg het areaal tomaten met 40 procent. De stijging is vooral te danken aan een toegenomen areaal trostomaten. In 2000 bedroeg het areaal trostomaat 627 hectare. In 2008 was dat toegenomen tot 1.078 hectare; een toename van 72 procent. Het aantal trostomatentelers nam in acht jaar tijd af van 291 naar 223.

Het areaal komkommers is in acht jaar tijd geleidelijk aan afgenomen. De gemiddelde oppervlakte in Nederland vorig jaar was 622 hectare. In 2000 was dat nog ruim 660 hectare. Het aantal komkommertelers is sinds 2000 met 40 procent afgenomen naar 310 telers.
Het aantal auberginetelers is, na een lichte stijging in 2002 en 2003 de laatste jaren stabiel. In 2008 waren er 60 telers die samen goed waren voor een areaal van 96 hectare, een toename van bijna 30 procent.

Het totale areaal glasgroente steeg sinds 2000 naar 4.647 hectare, terwijl het aantal teeltbedrijven daalde van 3.433 naar 2.022.
De cijfers tonen aan in welk tempo de glastuinbouw is opgeschaald. Bedrijven zijn in acht jaar tijd bijna de helft groter geworden. De schaalvergroting in de glastuinbouw is ten opzichte van de hele land- en tuinbouw sterker toegenomen. De gemiddelde oppervlakte van een land- en tuinbouwbedrijf nam tussen 2000 en 2008 met 25 procent toe.

Uit de cijfers valt tevens op te maken dat steeds meer aardbeientelers hun seizoen vervroegen. Het areaal kasaardbeien en plastic tunnels nam toe. Het areaal kasaardbeien verdubbelde bijna. Ook bij aardbeientelers is sprake van schaalvergroting.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    oostlander

    De produktie neemt toe terwijl de consumptie afneemt. Er is geen enkel vruchtgroentebedrijf meer dat zich nog enigzins afvraagt of de markt de toenemende produktie wel kan verwerken tegen redelijke prijzen! Ze schreeuwen het van de daken wat voor een lage kostprijzen ze wel niet kunnen realiseren. Supermarkten zien ook die lage kostprijzen en denken heeee.......!!

Of registreer je om te kunnen reageren.