Home

Achtergrond 294 x bekeken

Ammoniakdoel in zicht

Emissie-arm bemes­ten leidt tot een reductie van de ammoniakuitstoot van 60 tot 70 procent.

Hierdoor is het waar­schijnlijk niet nodig andere maat­regelen te nemen om in 2010 te voldoen aan het Europese pla­fond van 128 kiloton per jaar, zo blijkt uit een studie van Planbu­reau voor de Leefomgeving (PBL).

Sinds 1990 zijn boeren verplicht mest zodanig op of in de bodem aan te brengen dat er weinig am­moniak in de lucht terecht kan komen. Volgens het PBL is dit voorschrift succesvol. Hoewel de oorspronkelijke doelstelling, een afname van de uitstoot met 80 pro­cent, niet wordt gehaald, is het emissie-arm bemesten de meest effectieve en ook nog eens een goedkope maatregel; de meerkos­ten voor boeren bedragen maxi­maal 70 miljoen euro.

Daarmee lijkt Nederland met gemak onder het door Brussel op­gelegde ammoniakplafond te blij­ven. De onderzoekers plaatsen daar echter een kanttekening bij. In 2010 zou de melkveehouderij met emissie-arme stallen moeten gaan werken, maar onlangs gaf milieuminister Jacqueline Cra­mer de sector uitstel. Het effect hiervan op het behalen van de Europese doelstellingen heeft het PBL niet berekend.

Veel boeren willen af van het emissie-arm bemesten, omdat het zou leiden tot schade aan het bo­demleven. Het PBL verwijst deze bewering naar het land der fabe­len. Volgens de onderzoekers is er geen verschil tussen het bodemle­ven op bedrijven die mest boven­gronds verspreiden en bedrijven die emissie-arm bemesten.Nadeel van deze methode is wel dat de uitstoot van broeikasgas­sen toeneemt omdat er zwaardere trekkers voor nodig zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.