Home

Achtergrond 495 x bekeken 3 reacties

'Afvang emissie via luchtwasser bruikbare optie'

Ammoniakreductie met behulp van luchtwassers is een optie voor de melkveehouderij.

Dit stellen onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR in het rapport Technologische Verkenningen Agrosector.

Om dit doel te bereiken is volgens de ASG eerst een doorbraak nodig bij de ontwikkeling van nieuwe vloeren. Deze moeten een goede beloopbaarheid voor de koeien combineren met een sterke reductie van met name de ammoniakemissie.

Als die doorbraak is bereikt, en maar weinig ammoniak vanuit de mestkelder meer de stal in gaat, kunnen ook voor de melkveehouderij stallen worden ontwikkeld met een geringe ventilatiebehoefte. Daarmee is mechanische ventilatie en afvang van schadelijke emissies een optie.

Voerstrategieën

De melkveehouderij moet het bijna zeker hebben van meer opties om in het bijzonder de ammoniakemissie te bestrijden. De methaanemissie uit mestkelders kan bestreden worden met bekende voerstrategieën, zoals het gebruik van meer mais als krachtvoer en minder gras en door het gebruik van toevoegmiddelen aan voer. Dan gaat het met name om korte-, en middellange ketenvetzuren en knoflook. Die remmen de ontwikkeling van methaanproducerende microben.

Ook de opslag van mest in ondergrondse silo’s buiten de stal is een oplossing. Daar is de temperatuur van de mest lager en vindt minder vergisting plaats. Overigens kan het gas via gerichte vergisting ook worden afgevangen.

De genoemde oplossingen zijn nodig om de verwachte toename van de emissies door een reeks andere ontwikkelingen te beperken. Zo resulteert het einde van de melkquotering naar verwachten in een toename van de productie en emissies. Veel nieuwe stallen zijn juist goed voor meer emissies door het open karakter van de stallen. Ook helpt de trend naar welzijnsvriendelijker stallen niet altijd. Deze zijn soms juist helemaal niet emissie-arm.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ham

  Ben het helemaal met je eens Karel !! Maar de schuldige vinger diend ook zeker richting lto gewezen te worden. Zij waren het die het allemaal best vonden dat de varkenshouderij aan de slag gingen met het ontwikkelen van luchtwassers omdat dit een manier was om uit te breiden op locatie. Lto zette de varkenshouderij in als wisselgeld voor de melklveehouderij omzo te zorgen dat die sector bespaart bleef van zinloze investeringen, ondanks dat de melkveehouderij de grootste uistoot had van NH3. Nu de varkenshouderij zeer succesvol zijn geweest in het ontwikkelen van luchtwasseres en lto bijna niets meer te vertellen heeft in DenHaag gaat de politiek ook eisen van de melkveesector om onzinnige investereingen te doen en maken dankbaar gebruik van de innovatie van de varkenshouderij. Kortom ik denk/vind dat de gezamelijke vakbonden hierin in actie moeten komen en heel duidelijk met zijn allen moeten zeggen : DIT GAAN WIJ NIET DOEN !!!

 • no-profile-image

  Karel

  Allemaal leuk en aardig, maar wat levert het op? Op wereldschaal waarschijnlijk niet meer dan een druppel in het water van alle oceanen.
  Waarom betwijfel ik het nut?
  De opwarming van de aarde is een terugkerend verschijnsel. We kennen de ijstijden en de tussliggende tijden van warmte. Zelfs zodanig dat er géén ijs aanwezig was op de noord- en zuidpool. Dat betekent dat er ook geen toendra bestond, de eeuwig bevroren gronden in Siberië en Canada. Bij ontdooien van de toendra komt zoveel methaan vrij (bij ons uit de moerassen) dat de emissie van ammoniak en methaan uit de mest van rundvee daar volledig bij in het niet valt.
  De luchtwassing van rundveestallen is het best te vergelijken met het dragen van water naar de zee.
  Als het anders is en onderbouwd met getallen dan lees ik het graag hier.

 • no-profile-image

  Karel

  Ben het niet geheel met je eens Ham, Kaas.
  De intensieve veehouderij heeft wel degelijk een probleem: de piekbelasting.
  Op 1 plaats heel veel van hetzelfde en dat heeft geleid en dat leidt tot een overdosis gezonde boerenlucht. Als je dat in een spuitbus kunt verkopen als airwick strontspray, dan is dat niet erg. Maar als je het platteland wil promoten als natuur en recreatiegebied met daarin agrarische bedrijven, dan moet je de grootste nadelen wel degelijk wegvangen. Dat betreft stank, zowel als ammoniak, en wellicht ook fijnstof. Doe je dat op een goede manier, dan win je de recreant voor je en daarmee de publieke opinie, en vijzel je het imago op van de intensieve veehouderij. Als een overkoepelende organisatie, en dat is LTO, werkt men daar aan. Omdat je te maken hebt met mondige mensen, lukt het de LTO niet altijd om zoals ze dat in het verleden gewend waren alles naar haar eigen hand te zetten. Toen waren de boeren getalsmatig zo goed georganiseerd, dat de ongeorganiseerde burger geen of nauwelijks invloed had op het platteland. Nu is die ongeorganiseerdheid van de burger drastisch afgenomen, en spelen ze op het platteland wel degelijk een belangrijke rol in onder andere natuurverenigingen, milieuclubs, en ad hoc belangengroeperingen. In deze nieuwe situatie van allerlei belanghebbende partijen op het platteland is het voor de landbouw van het grootste belang om elkaar te ondersteunen en elkaar zeker niet af te vallen. De kritiek in allerlei media door boeren en tuinders aan het adres van LTO en andere agrarische belangengroeperingen kunnen de boeren en tuinders in deze jaren missen als de bekende boer met kiespijn. Het is beter dat de LTO kritisch gevolgd wordt, maar niet openlijk wordt afgevallen door haar eigen vakgenoten/belanghebbenden.
  Je kunt dat enigszins vergelijken met een profvoetbalclub. Heeft een speler wat op zijn lever, dan hou je dat intern. Doe je dat niet, dan kan de speler openlijk worden terecht gewezen, of na verloop van tijd naar een andere werkgever uitkijken. Als je voorbeelden nodig hebt in deze dan zul je wel geen voetbalfan zijn, maar ik neem aan dat het ook voor andere gesponsorde sporten geld.

Of registreer je om te kunnen reageren.