Home

Achtergrond 1 reactie

WUR: gebruiksnorm stikstof omhoog

De huidige stikstofgebruiksnorm van 235 kilo per hectare zou verhoogd moeten worden.

De optimale stikstofgift voor prei is 250 kilo per hectare. Dat stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) op grond van tweejarige veldproeven in Vredepeel.

Volgens Willem van Geel van WUR blijkt uit de proeven dat een gift van 340 kilo stikstof min de bodemvoorraad van 90 kilo per hectare economisch het beste uitpakt voor preitelers. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft het advies van WUR positief beoordeeld. Het ministerie van LNV zal het advies de komende maanden bekijken.

Van Geel is echter pessimistisch over een verhoging van de stikstofgebruiksnorm. "De maximale stikstofgift om aan de Europese Nitraatrichtlijn te voldoen zou een krappe 100 kilo per hectare zijn." In dat licht lijkt het Van Geel niet logisch dat de norm verhoogd wordt. "LNV zal het milieu-aspect toch zwaar laten wegen. Prei is een milieu-kritisch gewas, dus een verhoging zal moeilijk uit te leggen zijn aan Brussel." De onderzoeker denkt daarom dat preitelers al heel blij zijn met de huidige gebruiksnorm. "Een compromis zou de teelt de nek omdraaien."

Aanscherping fosfaatgebruik

Van Geel sluit niet uit dat prei de komende jaren wordt ontzien. "Het areaal prei is, bijvoorbeeld vergeleken met aardappelen, veel kleiner. Om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen lijkt het me waarschijnlijker dat ze uitspoeling bij gewassen met een groot areaal eerder aan banden leggen."

Van Geel wijst erop dat stikstofgebruik alleen niet zaligmakend werkt. "Het onderzoek wijst uit dat de laatste stikstofgift gemiddeld 1 ton extra opbrengst levert. Maar goede bodemkwaliteit kan de productie wel met 5 ton per hectare vergroten. Aandacht voor een goede bodem is dus van groot belang.”

Tegen die achtergrond denkt Van Geel dat aanscherping van het fosfaatgebruik een grotere dreiging vormt. "oor een goede bodem heb je regelmatig aanvoer van organische meststoffen nodig. Als het fosfaatgebruik omlaag moet, wordt dat een probleem."

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    paul

    `Brussel ` bepaald wel erg veel, op het gebied van bemesting. Misschien Nederland wat beter onderhandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.