Home

Achtergrond 1 reactie

Verdeling mestgift over percelen kan beter

De verdeling van de drijfmestgift (rundermest) over de verschillende percelen van een melkveebedrijf kan beter.

Dit komt in ieder geval naar voren uit de gegevens die de Koeien en Kansen-bedrijven over een periode van zes jaar hebben aangeleverd.
Ongeveer 30 procent van het grasland krijgt een tamelijk lage of een juist behoorlijk grote drijfmestgift per hectare. Het grootste deel (70 procent) krijgt jaarlijks een drijfmestgift van 50 tot 90 kuub mest per hectare toegediend. De verdeling van de kunstmest is ruwweg gelijk aan de verdeling van de drijfmestgift.

Bij maisland is de verdeling van de mestgift duidelijk verschillend per grondsoort. Op zand worden alle percelen met drijfmest besmet, op klein en löss wordt 10 procent van de mais alleen met kunstmest bemest. Op 10 procent van de andere percelen wordt juist geen kunstmest gebruik, maar slechts drijfmest. Bijna 60 procent van de maispercelen krijgt een kunstmestgift van 30 tot 60 kilo stikstof per hectare.

Deze verdeling van de meststoffen over de verschillende percelen laat ruimte over voor verbetering. Over de benutting van de stikstofaanvoer is slechts een beperkte uitspraak te doen. Op gewasniveau is de gemiddelde stikstofbenutting bij mais hoger dan bij gras, aldus onderzoekers van Wageningen UR. Dat komt vooral omdat de al in de bodem aanwezige hoeveelheid stikstof niet al geregistreerd. Het is daardoor niet echt te zeggen of de nettobenutting even groot is als blijkt uit enkele de aan- en afvoer van stikstof via mest en gewas. Planten groeien ook op al in de bodem aanwezige voedingsstoffen.

Uit de cijfers van de zestien Koeien en Kansen-boeren blijkt ook dat de drijfmestverdeling een grillig patroon vertoont, met grote verschillen tussen jaren. Gemiddeld rijden veehouders echter 45 procent van de drijfmest uit voor de eerste snede en 20 procent voor de tweede. Daardoor zou de eerste snede vooral profiteren van de minerale fractie uit de drijfmest en de latere snedes meer van de biologische fractie.

Eén reactie

  • no-profile-image

    willem

    Vroeger toen het nog gewoon uitgreden mocht worden, toen kon je het mooi verdelen, In Duitsland is het nog toe gestaan , want bovengronds is beter voor het bodemleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.