Home

Achtergrond

Verburg prijst procedure onteigening voor natuur

Landbouwminister Gerda Verburg prijst de voortva­rende manier waarop Noord-Bra­bant gronden voor de aanleg van nieuwe natuur probeert te ver­werven.

Door vaker een onteige­ningsprocedure te beginnen, hoopt de provincie de realisatie van de Ecologische Hoofdstruc­tuur (EHS) te versnellen.

In een brief aan de Tweede Ka­mer stelt Verburg dat als die aan­pak blijkt te werken, zij dat dan ten zeerste toejuicht. Ook schrijft de minister voor landbouw en na­tuur dat Noord-Brabant hiermee daadkracht laat zien. Dat is op­merkelijk, omdat de minister geen warme voorstander van onteige­ning is. Zij wil juist dat landelijk niet meer dan 10 procent van de gronden voor de EHS op niet-vrij­willige wijze wordt verworven.

Maar het beginnen van een ont­eigeningsprocedure wil niet altijd zeggen dat het daadwerkelijk tot onteigening komt. Integendeel, veelal heeft er een minnelijke schikking plaats en dat is precies waar provincie Brabant op hoopt. Voordeel van deze aanpak is dat de betrokken grondeigenaar een hogere schadeloosstelling kan krijgen dan bij vrijwillige grond­verwerving.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.