Home

Achtergrond 174 x bekeken

Verburg erkent late aanmelding Vamil-regeling

Het landbouwministe­rie heeft op 25 april 2008 een voor­stel voor een nieuwe Vamil-rege­ling (afschrijving voor kassen en stallen) ter goedkeuring inge­diend bij de Europese Commissie.

Dat antwoordt minister Gerda Verburg op vragen van de VVD.Eerste en Tweede Kamer stem­den eind 2006 al in met het Vamil­voorstel om kassen en stallen te kunnen afschrijven tot de rest­waarde. LNV voorzag destijds dat de maatregel strijdig zou kunnen zijn met EU-staatssteunregels, en dat die daarom in Brussel gemeld zou moeten worden. Waarom het ministerie daar vervolgens bijna anderhalf jaar mee wachtte, meldt Verburg niet.

Nederland vroeg de Commissie om de afschrijvingsregeling met terugwerkende kracht, vanaf 1 ja­nuari 2007, in te mogen voeren. Dat staan EU-regels echter niet toe, met als gevolg dat het fiscale voordeel voor boeren en tuinders pas per 2009 weer inging.Voor de jaren 2007 en 2008 was slechts een afschrijvingsbeper­king mogelijk tot 50 procent van de WOZ-waarde.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.