Home

Achtergrond 17 reacties

'Veehouders anticiperen op crisis'

De helft van de grotere veehouders heeft al geanticipeerd op de huidige economische omstandigheden.

Zo lossen ze bijvoorbeeld een bepaalde periode niet af te lossen bij de bank. Dat vertelt dagvoorzitter van het VIP Dairy Congres Jan Bobbink. Ongeveer 150 melkveehouders bezochten afgelopen week een van de drie van deze congressen, georganiseerd door Alta, ING en For Farmers.

Het evenement was gericht op melkveehouders met 125 of meer melkkoeien. Duidelijk werd volgens Bobbink dat veel van de grotere melkveehouders niet in paniek raken door de crisis maar beschikken over een langetermijnvisie.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  freek

  WAT???
  grote melkveehouders hebben langetermijn-visie. Want ze lossen door niet af te lossen bij de bank. als ik wist wat dat betekende zou ik het ook doen
  Of word hiermee bedoelt dat ze hun hypotheek herfinancieren want dat is gewoon rekenen en heeft niets te maken met het al of niet hebben van een viisie

 • no-profile-image

  goede boer

  Niet waar, R. van Molendijk, Banken hebben een plafond die bepaald hoeveel geld er maximaal uit te lenen valt. En de balans van de bank bepaald hoe hoog dat plafond is. Wanneer er dan liquiditeitsproblemen bij een bedrijf ontstaan en de bank besluit tot een aflossingsstop. Dan zijn er andere bedrijven die geen geld meer bij de bank kunnen lenen voor een investering. Enkel omdat het uitstaande geld in het bedrijf blijft zitten die liquiditeitsproblemen heeft. Waardoor een deel van dat uitstaande geld ook niet voor een ander doel gebruikt kan worden omdat er niets afgelost is. (Zelfde situatie met de problemen van de huidige kredietcrisis.) Zodat het bedrijf die een investering wil doen of anders een krediet wil hebben nog even buitenspel moet blijven. En wel net zolang totdat het bedrijf met liquiditeitsproblemen weer in staat is om een deel van de aflossing te kunnen afbetalen. Los van de gevolgen zouden eigenlijk de bedrijven met liquiditeits problemen het faillissement in moeten. Zodat een ander bedrijf de gelegenheid kan krijgen om geld te lenen.( Hetzelfde speelt momenteel in de autoindustrie.) Banken besluiten dus wel degelijk welke boer een financiering krijgt en welke niet. Het is maar net van welke boer ze de rente van hun uitstaande geld willen ontvangen. En zoiets riekt volgens mij naar discriminatie.

 • no-profile-image

  grote

  Ja en GB is over een paar jaar geen boer meer....

 • no-profile-image

  gert

  veehouder ergens ,is zeker weggekocht bij een stad,dan ben je niet bank afhankelijk

 • no-profile-image

  toonmechy@telfort.nl

  Bert, je hebt gelijk, maar niet aflossen heeft toch wel grotere gevolgen op wat langere termijn dan je denkt. Aflossing zal zo ie zo moeten gebeuren, misschien wel versneld als melkprijs weer aantrekt en het is maar zeer de vraag of de rente zo laag blijft na deze crisis. Ik zet hier zeeeeer grote vraagtekens bij als je ziet hoeveel extra geld er in omloop gebracht wordt. Als de financiering stijgt, stijgen op termijn ook de aflossingen en bijna zeker de rentelasten. Het geeft je veel minder armslag als het weer goed gaat en je wordt automatisch op achterstand gezet t.o.v diegene die de crisis wel goed zijn doorgekomen. Met andere woorden, als je nu aflossingen uitstelt of herfinanciert, kan je lange termijn visie wel eens helemaal spaak lopen.
  Zoals jij het beschouwrt, is het net als in je broek plassen, in het begin lekker warm, maar op termijn steeds kouder.

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Is niet waar "Goede Boer uit Friesland". Banken gaan alleen over tot een aflossingsstop als er liquiditeitsproblemen dreigen voor de betrokken bedrijven. Dat betekent dus dat als zij dat niet doen jij je toeleveranciers niet meer kunt betalen. De gevolgen daarvan zijn vele malen groter dan de problemen die jij schetst. Daarnaast is aflossing geen schuld. De bedrijven die tijdelijk niet aflossen doen er gewoon langer over om hun hypotheek terug te betalen en betalen eveneens naar verhouding meer rente. De bank krijgt daarmee zijn vergoeding voor het (langer) uitstaande geld en niemand wordt tekort gedaan. Laat staan dat er sprake van discriminatie is.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Hoezo anticiperen via aflossing? Heb helemaal geen hypotheek bij de bank. Geen vrouw en geen kredietcrisis. Waar ik wel last van heb is dat de fiscus veel geld bij me wil lenen zonder terug te willen geven.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Boeren moeten antieciperen op de crisis anders is het criperen. Nu is kijken of die banken de pijn wat kunnen verzachten. Er is ergens heel veel geld verdampt, weer over de ruggen van ook boeren die veel risico lopen. Er was nog actie gevoerd voor een kostprijsdekkende opbrengstprijs. Die was hard nodig, geen enorme prijsdaling. Gewoon quotum enkele procenten verlagen. Een tekort werk hard!!!! in de goede richting.

 • no-profile-image

  GB

  Grote boeren zouden een visie hebben? Ze hebben helemaal geen visie. Als denkt dat je iets hebt en je hebt het niet, dan vergis je je zeer!

 • no-profile-image

  eco

  Beste Bert, verweg. Zoals ik het begrijp lossen ze niet af omdat ze het neit kunnen betalen. Niet omdat de rente zo laag is. De lage rentestand geeft een liquiditeitsvoordeel.

 • no-profile-image

  henk

  grote boeren hebben een visie,zoveel mogelijk melken tegen elke prijs,melken en nog eens melken

 • no-profile-image

  Veehouder

  Hoe zit het met de visie bij veehouders met minder dan 125 koeien? Deze jongen is niet bank afhankelijk en gaat rustig verder, krediet crisis of niet

 • no-profile-image

  Bert

  Freek, dat ze een langetermijn-visie hebben heeft niets te maken met het wel of niet aflossen bij de bank. Er wordt alleen gezegd dat ze niet in paniek raken door de economische crisis. Daarnaast wordt er verteld dat ze anticiperen op de crisis, door niet af te lossen. En ja dit is natuurlijk interessant als de rente zakt. Zo zijn de lasten minder, en kan het geld wat anders wordt gebruikt voor aflossen nu gebruikt worden om te herfinancieren. Of om de lage melkprijs te composeren!

  Dus twee boodschappen in één bericht. Moeilijk he :-p

 • no-profile-image

  Ryan Molendijk

  Natuurlijk bepalen banken welke boer wel en welke boer niet een lening krijgt. Maar dat heeft niets te maken met de aflossingsstop van bijvoorbeeld jou buurman. Stel dat de Rabobank 80% van alle agrariërs van een financiering voorziet en stel dat de helft daarvan varkenshouder is. En nou weet ik wel bijna zeker dat 90% van de varkenshouders vorig jaar niet hebben afgelost. Waar zijn dan al die mooie rundveestallen van gebouwd? Of de bank jou wel of niet een lening verstrekt heeft alles met jouw risicoprofiel te maken en totaal niets met de aflossingscapaciteiten van je buurman, om bij het voorbeeld te blijven.

 • no-profile-image

  Boesje

  Goede boer heeft zeker een lelijk wijf!!!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Gert de stad waar jij over hebt bestaat niet. De dichtbij zijnde stad is 6 km weg,over de weg gemeten, en achter een bos. Kan zodoende niet rekenen op uitkoop. Maar dat is geen reden om maar niets te doen.

 • no-profile-image

  goede boer

  Niet aflossen is ook nog eens hinderlijk voor de ontwikkelingen in de landbouweconomie in het algemeen. Wanneer een stel boeren besluiten om maar niet te gaan aflossen betekent dat een andere boer bij de bank geen geld voor een investering kan krijgen. Zo werkt het banksysteem nu eenmaal. Geld dat aan de ene kant wordt afgelost, wordt aan de andere kant weer beschikbaar gesteld voor investeringen. En volgens de balans van de banken kan bij niet aflossen er ook geen geld beschikbaar komen om uitgeleend te worden. De banken discrimineren onder boeren wanneer ze toestaan dat er voorlopig niet afgelost hoeft te worden. En nemen de banken tevens een houding aan dat zij mede gaan bepalen wie wel en wie niet boer mag blijven. In de praktijk komt het dan ongeveer op deze wijze neer: " Een boer met een mooi wijf kan bij de bank de beste financiering krijgen die er is. En bij de boer waar een agressieve hond op het erf loopt wordt de geldkraan dichtgedraaid."

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.