Home

Achtergrond

Varkenssector werkt aan alternatief Veekijker

Het monitorings­intrument Veekijker Varkens heeft onvoldoende toegevoegde waarde. Dat vindt de commissie Varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees (PVV).

De commissie wil daarom zoeken naar een alternatief instrument. Het PVV-bestuur stemt morgen over een projectplan hiervoor, dat maximaal 119.812 euro gaat kosten.

De komende maanden worden daarvoor twee nieuwe systemen getest. Het eerste systeem meldt bijzondere bevindingen van dierenartsen bij groepen varkens aan de GD, die de meldingen aan andere meldingen koppelt. De bevindingen worden periodiek aan de dierenartsen teruggekoppeld.

Het tweede systeem is een soort digitale ontmoetingsplaats waar dierenartsen bijzondere bevindingen kunnen melden. Hier is dagelijks terugkoppeling door een GD-dierenarts. De GD gaat dit samen met LNV, LTO, NVV en dierenartsen testen. Uiterlijk 15 juni moet de eindrapportage beschikbaar zijn.

De Veekijker

De Veekijker is een onderdeel van de basismonitoring varkenshouderij, waarbij de GD informatie over varkensziekten binnenkrijgt via varkenshouders, dierenartsen, bedrijfsbezoeken en internet. Het systeem wordt vooral gebruikt om aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen.

Door trends in de sector is het volgens het PVV echter tijd voor een nieuwe vorm van monitoring. Als trends worden genoemd de afname van het aantal varkensbedrijven waardoor minder dierenartsen nodig zijn, schaalvergroting en specialisatie bij dierenartspraktijken, meer concurrentie tussen dierenartsen en een meer landelijke benadering van dierenartspraktijken.

De commissie Varkenshouderij vindt dat een monitoringsinstrument moet aansluiten bij de dynamiek van de sector. Een nieuw sys­teem moet ook meer gebruik maken van de bedrijfsbezoeken door dierenartspraktijken. Het PVV streeft bovendien naar een instrument dat minder kost dan de huidige Veekijker.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.