Home

Achtergrond

Suiker Unie vediende geld aan dure surplussuiker

Suiker Unie heeft vorig jaar geld verdiend aan de surplussuiker.

Ondanks dat het suikerbedrijf voor de surplusbieten dezelfde prijs heeft betaald aan de telers als voor bieten die binnen het quotum zijn geproduceerd.

Dat maakte coöperatie Cosun bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Jos van Campen, voorzitter van de raad van beheer van Cosun, schrijft de verdiensten uit de surplussuiker toe aan de hoge melasseprijs. Melasse wordt gebruikt als grondstof voor veevoer. "Doordat de graanprijzen hoog waren begin 2008 werd melasse ook duurder. Het duurt even voor een verandering van de graanprijs zich vertaald in de melasseprijs. Daarom is melasse tot november duur geweest. Daar heeft Suiker Unie van geprofiteerd."

Dat wil niet zeggen dat de surplussuiker dit jaar weer zo veel geld kan opbrengen. Surplussuiker wordt geproduceerd boven het quotum en moet van Brussel worden afgezet buiten de voedingssector tegen lagere prijzen. Van Campen: "De minimumprijs voor surplusbieten is voor dit jaar vastgesteld op €25 euro per ton. Deze prijs betalen we voor maximaal 3 procent van onze totale suikerproductie. Als er meer surplussuiker komt schuiven we een deel door naar volgend jaar of het wordt afgerekend tegen een nog vast te stellen prijs."

Quotumprijs

Suiker Unie heeft over de oogst van 2008 de quotumprijs betaald voor surplusbieten. Suiker Unie besloot daartoe in het voorjaar om akkerbouwers te bewegen voldoende bieten te zaaien. Door alle bieten tegen de quotumprijs af te rekenen heeft Suiker Unie toch voldoende bieten gekregen om het quotum vol te maken. Suiker Unie heeft over alle bieten van vorig jaar €39,44 per ton betaald.

Suiker Unie heeft vorig jaar ook geprofiteerd van een éénmalige bate van 28 miljoen euro, die voor een groot deel bestaat uit de vergoeding van Brussel voor het sluiten van de fabriek in Groningen. Daarnaast heeft Suiker Unie vorig jaar voor 15 miljoen euro aan kosten bespaart door de integratie met CSM-Suiker. Cosun schat die besparing dit jaar op meer dan 18 miljoen euro

Of registreer je om te kunnen reageren.