Home

Achtergrond 1 reactie

Sterke daling Europese varkensstapel in 2008

De totale Europese varkensstapel is vorig jaar met 4,7 procent gekrompen. Dat blijkt uit tellingen van het Europese directoraat-generaal DG Agri.

In december 2008 telde Europa iets meer dan 152 miljoen dieren, vergeleken bij bijna 160 miljoen een jaar eerder. Nederland was samen met Frankrijk de enige lidstaat waar de totale varkensstapel een heel kleine groei liet zien. De sterkste dalingen vonden plaats in Oost-Europa. In Tsjechië, Slovenië en Polen ging het om dalingen met om en nabij de 20 procent. In de meeste lidstaten is de daling in 2007 ingezet, hoewel het toen om kleinere percentages ging.

Op Europees niveau daalde vooral het aantal zeugen vorig jaar sterk, met 6,1 procent tot 14 miljoen. In 2007 telde Europa nog bijna 15 miljoen zeugen. Ook hier was de sterkste daling in Oost-Europa, met een recorddaling van 22,3 procent in Tsjechië. Met uitzondering van Italië daalde het aantal zeugen in elke lidstaat, waardoor in de komende tijd zeer waarschijnlijk ook de Europese varkensproductie zal dalen. In Nederland kromp de zeugenstapel met 3,3 procent tot 1,03 miljoen zeugen. Dit is een iets minder setrke daling dan in landen als Denemarken en Duitsland.

Daling aantal gelten

In heel Europa daalden vooral de aantallen jonge zeugen, maar in de Nederlandse cijfers blijkt dit sterker dan gemiddeld. Het aantal Nederlandse gelten daalde vorig jaar met ruim 17 procent. Nederland laat hierbij de sterkste daling zien op Litouwen na. Hier halveerde het aantal gelten bijna, wat overigens al vele malen kleiner was dan in Nederland. De afname van de geltenstapel wijst er op dat er nog geen einde aan de krimp van de varkensstapel komt.

In de Nederlandse vleesvarkenshouderij was vorig jaar nog geen krimp te zien. DG Agri signaleert voor de Europese Unie een gemiddelde daling van het aantal vleesvarkens met iets meer dan 4 procent. In Nederland steeg het aantal vleesvarkens juist met 2,4 procent ten opzichte van 2007. Het aantal biggen lichter dan 20 kilo daalde echter wel en het lijkt er dan ook op dat ook de vleesvarkensstapel dit jaar zal krimpen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    SG

    Kleine bedrijven stoppen, grote bedrijven worden alsmaar groter.

Of registreer je om te kunnen reageren.