Home

Achtergrond

Slechte opkomst PVV-bestuur verhindert besluitvorming

De bestuursvergadering van het Productschap Vee en Vlees was vandaag door een te lage opkomst formeel niet in staat om rechtsgeldige besluiten te nemen.

Het minimum aantal bestuursleden dat aanwezig moet zijn bedraagt negen. Die waren er in eerste instantie wel, maar doordat op het moment dat er besluiten genomen moesten worden één van de bestuursleden vertrok, was er een probleem.

Het secretariaat van het PVV gaat nu de komende dagen de bestuursleden per e-mail benaderen om zich uit te spreken over de te nemen besluiten, zodat deze alsnog rechtsgeldig zijn.

Het PVV-bestuur bestaat uit 17 personen die allen een plaatsvervanger hebben. Tijdens de vergadering waren ondermeer vertegenwoordigers van de COV, LTO FNV en CNV niet aanwezig.

Een woordvoerder van het PVV wijst op de structuur van het PVV. "Er moeten vaak besluiten worden genomen over zaken waar sommige bestuursleden ver van af staan. Daarom is vorig jaar ook voorgesteld door Sjors Kruiper in zijn rapportage over het PVV om te komen tot een andere opzet."

In die opzet zouden besluiten veel meer moeten worden genomen in sectorcommissies, waarna ze als hamerstuk het productschapsbestuur passeren. Andere productschappen, ondermeer het Productschap Pluimvee en Eieren en het Productschap Tuinbouw werken al op die manier.

Of registreer je om te kunnen reageren.