Home

Achtergrond 185 x bekeken

Semigratie, een kans en een risico voor de glastuinbouw

De ontwikkelingen in de tuinbouwsector volgen elkaar snel op. Een tweede vestiging in het buitenland biedt voor een glastuinbouwbedrijf goede kansen, mits het project met de juiste strategische visie en overwegingen tot stand komt, zo stelt Martine de Jong.

De internationale (glas)tuinbouwsector wordt geconfronteerd door een snelle opeenvolging van ontwikkelingen. De tuinbouwsector reageert hierop actief. Zo is de ontwikkeling van hightech productiecentra in de nabijheid van consumptiecentra (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada en Oost-Europa, Australië en het Verenigd Koninkrijk) een duidelijk reactie hierop. Voor Nederlandse glastuinbouwondernemers biedt vestiging van een tweede bedrijf in één van deze gebieden een kans, mits het project met de juiste strategische visie en overwegingen tot stand komt.

Thanet Earth – een glastuinbouwproject voor glasgroenteteelt van circa 70 hectare nabij Kent – is een recent voorbeeld van semigratie vanuit strategisch perspectief. De Engelse consumptiemarkt heeft een voorkeur voor 'home grown' product en reductie van 'food miles'. Door te investeren in hightech productiefaciliteiten in Engeland kunnen de betrokken Nederlandse ondernemers aan deze wensen van Engelse supermarktketens voldoen. Hiermee zijn deze ondernemers eveneens in staat gebleken directe verkoopafspraken te maken met de grootste leverancier van de Engelse grootwinkelbedrijven. De realisatie van Thanet Earth hoeft collega ondernemers niet te belemmeren om de Engelse markt te betreden met soortgelijke project. Echter een deugdelijke strategisch overweging en keuzes maken in het productie- en marketingconcept zijn van doorslaggevend belang om succesvol te kunnen zijn.

Het initiatief achter semigratieprojecten varieert. Het kunnen Nederlandse tuinbouwondernemers of handelsbedrijven zijn, maar het kan ook een lokale investeerder of ontwikkelaar zijn die Nederlandse tuinbouwondernemers aan zich wil binden. In het laatste geval is een kritische beoordeling van zijn overwegingen om zo’n initiatief te starten van belang.

Een semigratietraject vereist dan ook een gedegen en uitgebreide voorbereiding. In de eerste fase moet het idee worden vertaald naar een concreet bedrijfsplan. De lokale omgevingsfactoren worden hierbij in kaart gebracht. Door het matchen van de omgevingsfactoren met hoogwaardige tuinbouw- en energietechnieken en Nederlandse teeltkennis komt een operationeel bedrijfsplan tot stand.

Het inschakelen van deskundigen met ervaring in soortgelijke trajecten is in de voorbereidingsfase zeker noodzakelijk. Van een deskundige mag verwacht worden dat hij de initiatiefnemer de weg wijst in de wirwar van lokale netwerken, informatie, et cetera. Daarnaast heeft de deskundige de taak de initiatiefnemer te wijzen op tekortkomingen en mogelijke knelpunten en te begeleiden bij het formuleren van een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan heeft enerzijds tot doel de initiatiefnemer een concreet beeld te geven van het te realiseren glastuinbouwbedrijf en de haalbaarheid hiervan. Anderzijds is het een leidraad voor financiers en andere belanghebbenden in hun besluitvorming om deel te nemen aan het initiatief.

Het realiseren van een semigratieproject is zeker niet zonder risico’s. In het voorbereidingsproces krijgt de initiatiefnemer te maken met onder meer lokaal geldende wet- en regelgeving en bijbehorende procedures die vaak sterk afwijken van de Nederlandse uitgangspunten. Ook een gedegen onderzoek naar de energiemarkt is noodzakelijk. Vaak is lokale energie-infrastructuur niet berekend op de benodigde capaciteiten voor een glastuinbouwbedrijf. Overleg in een vroeg stadium met de lokale netwerkbeheerder en energieleverancier is dan ook noodzakelijk.

Als het tuinbouwproject eenmaal gerealiseerd is, zijn de risico’s nog niet voorbij. Intensieve begeleiding van het teeltproces en gedegen arbeidsmanagement is noodzakelijk. Taalbarrières en cultuurverschillen kunnen zeker leiden tot problemen. Ondanks dat er risico’s aan semigratie projecten kleven, is het vanuit strategisch perspectief zeker interessante uitdaging die kan leiden tot versteviging van de positie van het bedrijf in Nederland.

Martine de Jong is werkzaam bij VEK Adviesgroep, een bureau voor tuinbouwadvies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.