Home

Achtergrond

Rabo: meer krediet verleend

Het uitstaand krediet van de Rabobank in de Neder­landse land- en tuinbouw is in 2008 gegroeid met 8,8 procent tot 23,5 miljard euro.

In totaal is 68,3 miljard euro aan de primaire sec­tor en agribusiness in binnen-en buitenland uitgeleend, 15 procent meer dan een jaar eerder. In Nederland leende de bank bijna 9 procent meer uit aan de voedingsmiddelenindustrie en toeleveranciers van boeren en tuinders. In totaal heeft de bank daar nu 4,6 miljard euro uitstaan.

Internationaal is net als vorig jaar de sterkste groei gereali­seerd. Rabo noemt de opkomst van de primaire sector in Austra­lië, Amerika en Brazilië als be­langrijkste oorzaak. De vraag naar dierlijke eiwitten, en dus de productie, neemt in opkomende markten nog altijd een vlucht, even als de professionalisering, waar geld voor nodig is.

Het belang van de voedselketen is binnen de coöperatieve bank door de groei licht gegroeid tot 17 procent van de totale kredietver­strekking. De totale kredietver­strekking nam toe met een kleine 11 procent, tot 408,6 miljard euro.

De bank kan nog niet zeggen of de vraag vanuit de land- en tuin­bouw zelf afneemt vanwege te­genvallende resultaten. De bank maakt niet bekend of op kwar­taalbasis verschillen zijn geno­teerd. Analisten menen dat vrij­wel alle bedrijven vooral in het vierde kwartaal zijn geraakt.Eerder maakten concurrenten ING en ABN Amro bekend dit jaar minder groei van het uit­staand krediet in de agrosector te verwachten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.