Home

Achtergrond 209 x bekeken

Raad: meer controles op antibiotica

De Wetenschappelijke Raad Varkens wil het accent van de monitoring op kritische stoffen in de varkensketen verschuiven naar de controles op antibioticaresiduen en het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars.

Dat meldt de Wetenschappelijke Raad Varkens in het rapport Risicoanalyse voor kritische stoffen in de varkensketen.

In de periode 2004 tot en met 2008 zijn in de varkenshouderij geen verboden stoffen gevonden bij de controles. Onder verboden stoffen vallen onder meer kunstmatige hormonen en hormoonachtige groeibevorderaars. De afgelopen jaren heeft de Raad geen enkele keer dit soort stoffen kunnen aantonen in het vlees van de varkens.

Voorzitter Henk Verburg van de Wetenschappelijke Raad toonde zich tijdens de presentatie van het rapport in de vergadering van het
Productschap Vee en Vlees zeer tevreden hierover.

Groeibevorderaars

De Wetenschappelijke Raad wil nu in de boerderijfase van de productie meer controleren op antimicrobiële groeibevorderaars. Die zijn sinds 1 januari 2007 verboden.

Daarbij stelt de Wetenschappelijke Raad wel rekening te willen houden met eventueel aanwezige attesten voor gemedicineerde voeders.
De Raad beveelt verder aan om bij bedrijven die niet deelnemen aan een IKB-systeem een controle uit te laten voeren om in beeld te krijgen welke voeders en geneesmiddelen er worden gebruikt. Daarbij gaat het dan vooral om de vraag of er voeders worden gebruikt die buiten de GMP+-regeling vallen van het Productschap Diervoeder.

Bedrijven die niet deelnemen aan een IKB-systeem vallen sinds begin dit jaar onder de verplichte Monitoring Kritische Stoffen.
Ook bij de slachterijen die niet onder een IKB-systeem vallen, adviseert de Raad om intensief te bemonsteren, met name op de overschrijding van de maximumresidulimieten voor antibiotica en medicijnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.