Home

Achtergrond 213 x bekeken

Proefbedrijf bemest met drie soorten dierlijke mest

Op proefbedrijf De Marke is afgelopen winter 1.000 kuub drijfmest gescheiden in dunne en dikke fractie.

De mest is inmiddels aangewend. Dit meldt de Animal Sciences Group (ASG). Het proefbedrijf beschikt dit bemestingsseizoen over drie soorten dierlijke rundveemest. Doel van de mestscheiding is om de gewassen optimaal te voorzien van stikstof en fosfaat met alleen dierlijke mest.

De Marke hanteert een rekenmodule voor de stikstof- en fosfaatbehoefte voor elk perceel. De module houdt rekening met de gewassoort, de fosfaattoestand, de stikstofmineralisatie, de hoeveelheid weidemest en de stikstoflevering door klaver.

Een perceel dat vooral stikstof nodig heeft, krijgt vooral dunne fractie. Een perceel dat in verhouding tot fosfaat weinig stikstof nodig heeft krijgt vooral dikke fractie. Dit wordt aangevuld met drijfmest tot in de stiktstof- en fosfaatbehoefte is voorzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.