Home

Achtergrond

Plan voor internationaal centrum gewasbescherming

Nederland moet het kenniscentrum worden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine gewassen.

Op een bijeenkomst in Wageningen is vandaag het idee ontvouwd om het European Expert Center for Specialty Crops op te zetten.

Overheid, bedrijfsleven en onderzoek moeten de handen ineen slaan om het initiatief van de grond te krijgen, zei Maritza van Assen van Nefyto, de brancheorganisatie van de agrochemische industrie in Nederland.

Het landbouwministerie is al in gesprek met ondermeer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om zo’n Europees kenniscentrum van de grond te krijgen. Susanne Sütterlin van de Directie Landbouw van het ministerie zegt dat Nederland het niet alleen kan rooien. "We moeten samenwerken met grote landen. En als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zich willen aansluiten, ben je al een heel eind."

Waar het kenniscentrum moet komen, is nog geen punt van discussie, al staat Wageningen vooraan, omdat de Plantenziektenkundige Dienst en het College voor de Toelating van Biociden en Gewasbeschermingsmiddelen (CTBG) daar al gevestigd zijn. De Plantenziektenkundige Dienst gaat in de komende jaren op in de vernieuwde Voedsel en Waren Autoriteit in Wageningen.

Europese verordening

De plannen spelen in op de nieuwe Europese verordening voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. Bovendien moet Nederland nieuwe wegen inslaan, omdat de Nederlandse markt te klein is voor de toelating van nieuwe middelen. Het CTBG zal in de nieuwe constellatie gestroomlijnder moeten werken, om zich niet uit de markt te prijzen ten opzichte van internationale concurrenten, zeggen ondermeer Nefyto en het ministerie, al voegt Maarten Kool van het landbouwministerie daaraan toe dat de lange procedures bij het CTBG vooral een produkt zijn van de politieke belangstelling voor het gewasbeschermingsdossier. "Maar het is nu een black box geworden waarop onvoldoende sturing op kan worden uitgeoefend."

Of registreer je om te kunnen reageren.