Home

Achtergrond

Pachtontbindingsvergoeding gedeeltelijk onbelast

Het gerechtshof te Amsterdam oordeelt dat een pachtontbindingsvergoeding gedeeltelijk onbelast blijft op grond van de pachtersvoordeelresolutie uit 1988.

Met deze uitspraak wordt de rechtbank – die eerder een andere beslissing nam – overruled. Het deel van de pachtontbindingsvergoeding die toe te rekenen is aan het tweede pachtersvoordeel is onbelast.

De uitspraak van het hof is kort samengevat de volgende:

Een akkerbouwer, X, exploiteert in een maatschap met zijn vader een akkerbouwbedrijf. De vader verpacht aan de maatschap de bedrijfsgebouwen en de grond. Als vader overlijdt zet X het bedrijf voort. Hij pacht de bedrijfsgebouwen en de grond van zijn moeder die enig erfgenaam is. Als de moeder in 1998 overlijdt, zijn X, zijn broer en zus de drie erfgenamen. In maart 2000 besluiten ze de grond te verkopen en komen ze overeen dat X een vergoeding ontvangt voor de beëindiging van de pachtovereenkomst. In geschil is of de vergoeding belast is.

Hof Amsterdam oordeelt -anders dan rechtbank Haarlem- dat de pachtontbindingsvergoeding gedeeltelijk is vrijgesteld. Hof Amsterdam stelt daartoe vast dat de pachtovereenkomst een zakelijke basis heeft en dat dit niet anders is doordat de pachtverhouding haar oorsprong heeft in de familiesfeer. Hieruit volgt dat de pachtontbindingsvergoeding naar de wettelijke maatstaven tot de winst behoort. Het Hof honoreert echter het beroep van X op de pachtersvoordeelresolutie van 4 maart 1988, nr.DB87/5463. Op grond van de resolutie blijft de realisatie van een tweede pachtersvoordeel onder voorwaarden onbelast. X voldoet aan die voorwaarden, omdat bij de verkrijging van de grond door zijn vader geen pachtersvoordeel is ontstaan en X bij de verkrijging van de grond nog de bedoeling had het akkerbouwbedrijf voort te zetten. Het hof oordeelt dat de pachtontbindingsvergoeding voor 1/3 deel onbelast is en voor 2/3 deel belast is als stakingwinst.

Meer informatie: Hof Amsterdam, MK III, 28 januari 2009, nr. 07/00201

P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.