Home

Achtergrond

'Oneigenlijk gebruik mestwet'

De Nederlandse Vak­bond Varkenshouders (NVV) vreest dat de mestwet oneigenlijk gebruikt gaat worden voor het reguleren van stalsystemen. Dat zegt voorzitter Wyno Zwanen­burg.

Hij baseert zijn uitspraak op de voorgenomen veranderingen in de bemestingsnormen voor mest van koeien die op stal worden ge­houden of dieren die geweid wor­den. In de huidige mestwetgeving is al verschil tussen de werkings­coëfficiënt van drijfmest van be­drijven die weiden en opstallen. Het weiden van vee wordt gesti­muleerd door een gunstigere wer­kingscoëfficiënt.

In de nieuwe wetgeving wordt de stikstofbemestingsnorm voor bedrijven zonder beweiding op zandgronden meer gekort dan be­drijven die hun vee weiden. De norm voor grasland met weiden wordt volgend jaar 10 kilo lager naar 250 kilo stikstof per hectare, terwijl bedrijven zonder weiden 20 kilo minder mogen bemesten per hectare: 320 kilo stikstof per hectare.

”Met deze aanpassingen lijkt de wetgeving oneigenlijk gebruikt te worden voor het stimuleren van bepaalde houderijsystemen. Ik vraag me af of dit juridisch haal­baar is”, aldus Zwanenburg. LTO Nederland heeft een jaar geleden al gewaarschuwd voor oneigenlijk gebruik van de mest­wetgeving. ”Dit komt door de mo­tie Waalkens, die vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Wij hadden liever gezien dat dit niet gebeurd was. De regelgeving heeft namelijk geen zin. Een vee­houder bepaalt op andere gron­den of hij zijn vee op stal houdt of niet. Dit besluit neemt hij niet op basis van de mestwetgeving”, rea­geert Mark Heijmans van ZLTO.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.