Home

Achtergrond 194 x bekeken

'Omkoperij bij wijziging bestemming boerengrond'

De wijziging van de bestemming van 9 hectare land­bouwgrond in Wijngaarden (ge­meente Graafstroom, Zuid-Hol­land) is onder verdachte omstan­digheden tot stand gekomen.

Dat stelt Carel de Knegt van de Stich­ting BehoudPoldersGraafstroom. Hij beticht onder meer de Gas­unie ervan met omkoping de ge­meente te hebben overgehaald de bestemming te wijzigen.Dit bedrijf wil een gascompres­sorstation bouwen op de plek waar twee gasleidingen elkaar kruisen. Het bedrijf heeft daar­voor in elk geval van één agrariër grond aangekocht voor 125.000 euro per hectare. ”De bouw van het station is nodig vanwege de groei van de binnenlandse vraag naar gas, de afname van de bin­nenlandse gasproductie en de stij­ging van import van aardgas uit Rusland en Noorwegen”, aldus de Gasunie in een brief aan de ge­meente.

Toen het bedrijf de grond kocht was er nog sprake van een agrari­sche bestemming. Het gemeente­bestuur was ook niet van plan aan bestemmingswijziging mee te werken. Op 15 december vorig jaar heeft de raad alsnog ermee ingestemd. Tijdens de raadsver­gadering bleek dat het ministerie de gemeente mogelijk terug zou fluiten, als de bestemming niet zou worden gewijzigd.De bestemmingswijziging leidt tot een waardevermeerdering van de grond, die volgens De Knegt moet wordt beschouwd als illega­le staatssteun. De Europese Com­missie heeft daarover inmiddels vragen gesteld aan de Nederland­se autorititeiten.De Knegt heeft aangifte gedaan bij het openbaar ministerie in Dordrecht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.