Home

Achtergrond 186 x bekeken

Obama wil met forum klimaat helpen

De Amerikaanse president Barack Obama maakt werk van zijn aangekondigde aanpak van de wereldwijde milieuproblemen. Hij nam het initiatief voor een internationaal milieuforum tegen de opwarming van de aarde.

Het forum is bedoeld als steun in de rug voor een nieuw verdrag van de Verenigde Naties tegen klimaatveranderingen, dat in december in Kopenhagen moet worden bereikt. De bekendmaking van het Witte Huis kwam aan de vooravond van een internationale ronde onderhandelingen over het verdrag van Kopenhagen, die zondag in Bonn begon.

Ongeveer 2600 vertegenwoordigers uit 175 landen zijn in de Duitse stad bijeengekomen voor tien dagen overleg onder de vlag van de Verenigde Naties. De deelnemers hopen onder meer afspraken te kunnen maken over de vermindering van de uitstoot van de zogenoemde broeikasgassen.

Kopenhagen moet na 2012 het uit 1997 stammende Kyoto Protocol vervangen, dat door ruim 180 landen werd geratificeerd, maar niet door de Verenigde Staten. Onder Obama is sprake van een drastische koerswijziging. Hij lanceerde in eigen land inmiddels een aantal ambitieuze plannen tegen klimaatverandering.

Ook willen de Verenigde Staten nauwer samenwerken met de rest van de wereld om een nieuw internationaal klimaatverdrag tot stand te brengen, bevestigde de speciale Amerikaanse gezant voor klimaatverandering, Todd Stern, in Bonn. Het is voor het eerst sinds jaren dat de VS weer actief deelnemen aan de VN-klimaatonderhandelingen.

Stern zei dat de landen in de wereld gezamenlijk de milieuproblemen moeten oplossen. Hij voegde eraan toe dat dit geen eenvoudige klus wordt. ,,We hebben geen toverstokje'', aldus Stern.

Het hoofd van het VN-klimaatbureau (Unfcc), de Nederlander Yvo de Boer, riep in Bonn de rijke industrielanden op het voortouw te nemen bij de strijd tegen de klimaatverandering. Hij begroette het initiatief van Obama als ,,nuttig'' om een politieke oplossing te kunnen bereiken.

Obama nodigde voor zijn klimaatforum leiders van zestien grote economieën uit voor ,,voorbereidend'' overleg op 27 en 28 april in Washington. In juli moet dan een top in Italië volgen, in de marge van een top van de groep van zeven grootste economieën plus Rusland (G8). Obama ziet zijn forum als een open dialoog tussen industrie- en ontwikkelingslanden. Het initiatief kreeg de naam Major Economies Forum on Energy and Climate, het Forum van Grote Economieën over Energie en Klimaat.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.