Home

Achtergrond

Nog geen oplossing Vamil-strop

Het kabinet gaat kij­ken of er een oplossing is voor agrarisch ondernemers, die gedu­peerd zijn vanwege een beper­king van de afschrijving op kas­sen en stallen in 2007 en 2008.

Op voorhand is onduidelijk óf er een oplossing komt. Minister Gerda Verburg zegde toe hierover vóór 1 april te berichten. VVD-Ka­merlid Janneke Snijder wil een oplossing per motie afdwingen. Tot 2007 konden agrariërs hun bedrijfsgebouwen afschrijven tot de restwaarde. In de Wet werken aan winst, die in 2007 inging, werd dit beperkt tot 50 procent van de WOZ-waarde. Maar op verzoek van de Kamer werd de agrarische sector hiervan uitgezonderd.Voor dat laatste was goedkeu­ring uit Brussel nodig. LNV dien­de een verzoek pas in op 25 april 2008. In december volgde groen licht, waardoor de maatregel per 2009 kon ingaan; de EU staat in­voering met terugwerkende kracht niet toe. Waarom het zo lang duurde, zei Verburg ook gis­teren niet. Ze suggereerde dat het niet sneller kon, omdat zo’n aan­vraag tijd kost.

De Kamer is unaniem verbol­gen over de gang van zaken, ook al omdat ondernemers in brochu­res is voorgespiegeld dat afschrij­ving tot de restwaarde al in 2007 zou kunnen. Verburg betreurde dat verwachtingen zijn gewekt, die niet waargemaakt konden worden. Anderzijds hebben on­dernemers de investeringen voor eigen risico gedaan, zei ze.Volgens LTO hebben alleen al in 2007 zo’n 5.500 agrariërs een beroep gedaan op de regeling. Hoeveel geld hiermee is gemoeid is onduidelijk. Voor sommige on­dernemers loopt de strop in de tienduizenden euro’s. Cijfers voor 2008 heeft LTO niet voorhanden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.