Home

Achtergrond

Nederlandse glasproducten schoon in Duitsland

De Nederlandse producten uit de glasteelt scoren goed in residutests van de Duitse Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Voor vollegrondsproducten als peren en prei zijn producten uit andere landen schoner, blijkt uit de statistieken.

Paprika valt het meest op in de resultaten. Van 137 Nederlandse monsters was in 0,7 procent sprake van overschrijding van de Duitse normen. Van het Spaanse product waren precies tien keer zoveel producten in overtreding, al lag het monsteraantal met 345 hier een stuk hoger. Gemiddeld over alle herkomsten lag het percentage overtredingen op 5,8 voor paprika.

Bij tomaat lag het aandeel overtredingen op Nederlands product op 1 procent. Gemiddeld over alle herkomsten was dat 1,7 procent. De Spaanse was in 2,7 procent van de gevallen in overtreding.

Bij sla werd in geen enkele van de zestien Nederlandse monsters een overtreding aangetroffen. Bij het Spaanse product was dat 2,9 procent.

Relatief veel komkommers bleken in overtreding. Gemiddeld was dat 8,7 procent. Nederland bleef daar met 5,7 procent wel onder; Spaaanse komkommer was in 10,4 procent van de gevallen in overtreding. Bij Nederlandse appels werd geen overschreiding aangetroffen. Nederlandse peren bleken met 5 procent wel boven het gemiddelde te scoren. Ook bij prei was dat het geval (6,7 procent tegen 2,8 gemiddeld).

Krap op één van de twintig (5 procent) van de op middelen geteste partijen groente, fruit en aardappelen uit de EU in de Duitse detailhandel overschreed de grensnormen in 2007. Dat is bijna de helft minder dan het percentage (in casu 9,5 procent) overschrijdingen dat uit de bus rolde voor producten uit derde landen.

Bij groente en fruit uit Duitse teelt werd op ongeveer 2,7 procent van de producten overschrijdingen van de toelaatbare hoeveelheid bestrijdingsmiddelenrestanten vastgesteld.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.