Home

Achtergrond 156 x bekeken

Natuurbaten en -lasten

Echt als een verrassing komt het niet: de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie zien het opschorten van de aankoop en inrichting van natuurgronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als een reële bezuinigingsoptie.

Niet dat het heel veel zoden aan de dijk zet, overigens. Met de maatregel zou circa 200 miljoen euro kunnen worden bespaard, een bedrag dat in het niet valt bij de tientallen miljarden die het kabinet inmiddels heeft uitgegeven, met name om het bankwezen op de been te houden.

Veel boeren zullen het voornemen van de coalitie met instemming begroeten. De aversie in de agrarische sector tegen allerlei natuurplannen is nog altijd groot, omdat die vaak ten koste gaan van het landbouwareaal dan wel de bedrijfsvoering beperken. De EHS is daarbij niet het minste natuurproject.

Anderzijds hebben boeren niet alleen last van de EHS. Een substantieel deel van dit natuurnetwerk wordt immers ingevuld met agrarisch natuurbeheer. Boeren ontvangen daarvoor subsidie, die een welkome aanvulling kan vormen op het bedrijfsinkomen. Een bezuiniging kan die subsidies in gevaar brengen. Bovendien leidt uitstel tot aanhoudende onzekerheid. De onderhandelaars namens de drie partijen doen er goed aan die aspecten bij hun overwegingen te betrekken.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.