Home

Achtergrond 155 x bekeken

'Mogelijk iets groei areaal aardappelen'

Het areaal aardappelen groeit mogelijk dit jaar. Dat blijkt uit de voorraadinventarisatie die de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) heeft uitgevoerd.

VTA inventariseert ieder jaar in november, februari en april hoeveel aardappelen nog in opslag liggen. "Het areaal bij de groep telers die meewerken aan deze inventarisatie lijkt op dit moment voor teeltjaar 2009 licht te groeien", meldt de VTA.

De inventarisatie heeft als peildatum 15 februari. De ondervraagde groep telers hebben samen 7.400 hectare consumptieaardappelen geteeld. De hoofdoogst bij deze telers was vorig jaar 8 procent groter dan in 2007. Van de oogst is half februari ruim 45 procent afgeleverd. "Bijna 36 procent van de aardappelen in opslag zijn nog vrij te verkopen. Dat is iets minder dan vorig jaar", meldt de VTA.

Uit de inventarisatie van het Bureau Aardappelmarkt Informatie van het Productschap Akkerbouw blijkt dat akkerbouwers tot half februari 54 procent van de aardappelen hebben afgeleverd. Dat is volgens het BAI evenveel als vorig jaar rond deze tijd. Het BAI heeft een enquête gehouden onder 405 telers met ruim 7.200 hectare consumptieaardappelen met als peildatum 14 februari.

Of registreer je om te kunnen reageren.