Home

Achtergrond 186 x bekeken

Minder groei mondiale melkproductie

De moeizame zuivelmarkt met overaanbod van en veel minder vraag naar melk heeft gevolgen voor de mondiale melkproductie. Die stijgt minder hard dan voorheen.

De organisaties FAO, IDF, Eurostat en het Amerikaanse ministerie van landbouw verwachten dat de mondiale melkproductie in 2009 nog maar met 1,7 % stijgt. Ter vergelijking: de afgelopen negen jaar produceerde de wereld jaarlijks 2,1 % meer melk dan het jaar daarvoor.

De Verenigde Staten zitten dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. Tot en met 2008 steeg de melkproductie jaarlijks met 2,6 %. In die periode werden de VS een steeds belangrijkere exporteur.

Maar dit jaar is alles anders. De binnen- en buitenlandse vraag zwakt af en de Amerikaanse melkprijzen zijn als gevolg daarvan enorm gedaald. Daardoor zal de productiegroei in 2009 slechts 0,4 % zijn.

In Nieuw-Zeeland is de situatie anders. Daar kromp de melkproductie in 2007/2008 met 2,6 %. Droogte was toen de oorzaak.

Even leek het erop dat dit verlies van melk in 2008/2009 ruim drie keer gecompenseerd zou worden, maar de slechte wereldmarkt heeft roet in het eten gegooid. De verwachte melkproductiegroei is inmiddels bijgesteld tot 2,5 % in 2009.

De expansiedrift van grootste melkproducent India wordt, door de slechte zuivelmarkt, ingedamd. Het laatste decennium steeg de Indiase melkproductie jaarlijks met 3,9 %. In 2008 wordt een stijging van 2,8 % verwacht.

Onderstaande grafiek laat zien dat de productiegroei in de VS en India dit jaar fors afneemt. In Nieuw-Zeeland herstelt de productie zich, maar dat herstel valt behoorlijk tegen.

prognose:

krimpende groei in 2009

Of registreer je om te kunnen reageren.