Home

Achtergrond 232 x bekeken

'Melkveehouder teert in op zijn reserves'

De melkveehouderij teert in op zijn reserves en zal, wan­neer de overheid op korte termijn geen doeltreffende maatregelen neemt, in een diepe recessie gera­ken. Daardoor zal het Nederland­se landschap voor altijd worden gewijzigd.

Dit meldt de Nederlandse Melk­veehouders Vakbond (NMV). De NMV voerde drie weken geleden een gesprek met SGP-kamerlid Bas van der Vlies dat volgens de bond leidde tot zijn motie om mor­gen aandacht aan de huidige lage melkprijs te besteden in een over­leg met minister Verburg.

De NMV wil dat een aantal maatregelen zo snel mogelijk wordt doorgevoerd om de crisis in de melkveesector te bezweren. De kans dat het overleg morgen al iets oplevert lijkt klein. ”Maar je weet maar nooit”, aldus NMV­voorzitter Peter ten Hoeve.

De maatregelen die de NMV voorstelt bestaan onder andere uit het bevriezen van de quotum­uitbreiding komend jaar. Daar­naast wil de bond de verplichte regeling voor de verwerking van magere melkpoeder in kalvervoer in stand houden en zwaarder sub­sidiëren. Ook de bakkersboterre­geling zou in stand moeten wor­den gehouden. Deze maatregelen kunnen volgens de NMV leiden tot een verlichting van de zuivel­markt en een verlaging van de hoeveelheid zuivelproducten die in opslag liggen.

Ook de LTO wil ondersteuning voor de Nederlandse melkveehou­ders. Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep Melkveehouderij roept op om tot aanvullende steunmaatregelen te komen, no­dig om de huidige periode van lage melkprijzen zonder kleer­scheuren door te komen.Samen optrekken om de crisis te bezweren lijkt onmogelijk ge­zien de verschillende uitgangs­punten. Zo blijft de NMV bena­drukken dat de lage melkprijzen verband houden met het verrui­men en afschaffen van het quo­tum. Iets wat de LTO stellig ont­kent. ”LTO wil de pijn verzach­ten”, stelt Ten Hoeve. ”De NMV wil de pijn wegnemen.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.